Ennakkoluuloja ehkäistään yläkouluissa sosiaalipsykologisin keinoin

Suomeen muuttaa yhä enemmän ihmisiä eri kulttuureista ja myös suomalaiset koulut muuttuvat monikulttuurisemmiksi. Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineessa on yhteistyössä koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa laadittu yläkoululaisille opettajan opas ”Tarinoita kaveruudesta – hyviä kulttuurienvälisiä suhteita tukemassa”. Viikin normaalikoulu on ollut mukana konsultoimassa oppituntien suunnittelua.

Emilia Solares

– Oppituntien tarkoituksena on edistää ryhmäsuhteita tuomalla esille myönteisiä kokemuksia. Se on vuonna 2009 alkaneen Monni – monikulttuurisempi koulu -hankkeen tuotos, kertoo projektikoordinaattori Emilia Solares, yksi oppaan kirjoittajista. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja opetushallitus.

Oppaan avulla pyritään parantamaan oppilaiden ryhmienvälisiä asenteita. Sitä ei kuitenkaan ole tarkoitettu nimenomaisesti kouluihin, joissa on erityisen paljon maahanmuuttajia vaan opas sopii kaikille kouluille, joissa halutaan käsitellä ryhmäsuhteisiin ja kansainvälisyyteen liittyviä asioita. Siinä pohditaan muun muassa omaan ennakkoluuloisuuteen vaikuttavia tekijöitä, ryhmänormeja, tiedon lisäämistä.

Oppaan laadinnassa on hyödynnetty sosiaalipsykologista tietoa ja välillisen kontaktin teorian periaatetta. Teorian mukaan jo tieto siitä, että oman kulttuuriryhmän jäsenellä on ystävä toisesta kulttuuriryhmästä, muuttaa asenteita myönteisemmiksi toisen ryhmän jäseniä kohtaan.   Oppituntien perusideana on se, että toisen kulttuurin nuoriin tutustumalla ja heidän kanssaan ystävystymällä omat ennakkoluulot voivat vähentyä. Siksi oppaassa kerrotaankin tarinoita ryhmienvälisistä suhteista. Omaa aiempaa kontaktia maahanmuuttajataustaiseen nuoreen ei ole tarvinnut olla.

Oppituntien vaikuttavuutta tutkittiin kenttäkokeella. Koe- ja kontrolliluokkia oli viidestä koulusta pääkaupunkiseudulta. Koeluokissa sosiaalipsykologian opiskelijat pitivät tunteja ja kontrolliluokilla oli tavallista opetusta. Kahden viikon kuluttua oppitunneista tehtiin asennekysely ja huomattiin, että koeluokkien oppilaat kokivat kontaktin toisen kulttuuriryhmän jäsenten kanssa tärkeämmäksi kuin ennen oppitunteja. Samalla havaittiin, että 7. ja 8.-luokkalaisilla vaikuttavuus oli paras.

Opettajan opasta on tilattu tähän mennessä melko paljon lähinnä suurten kaupunkien kouluihin Oulua myöten.

– Pienet kunnat ja Lappi ovat vielä työn alla, Solares toteaa.

– Myönteiset ryhmienväliset suhteet yhteiskunnassa ovat sekä suomalaisen että maahanmuuttajataustaisen väestön etu. Nuorena omaksutut myönteiset asenteet eri kulttuuriryhmien edustajia kohtaan helpottavat myös toimintaa tulevaisuuden opiskelupaikoilla ja työelämässä.

Lisätietoja hankkeesta »

Tarinoita kaveruudesta -opasta esitellään Tiedekulmassa Me ja muut -tapahtumassa lauantaina 12.5. alkaen klo 11. Paikalla on myös tunnettu brittiläinen sosiaalipsykologian professori Miles Hewstone Oxfordin yliopistosta. Hän kertoo millaisia tapoja hän on löytänyt ennakkoluulojen ehkäisyyn ja vähentämiseen.

Lisätietoja tapahtumasta »

Teksti: Mari Peltonen
Kuva: Ari Aalto 

About Deleted User

Special user account.
This entry was posted in Oppiminen & opetus, Tiedekulma, World Design Capital Helsinki 2012. Bookmark the permalink.

1 Response to Ennakkoluuloja ehkäistään yläkouluissa sosiaalipsykologisin keinoin

  1. Welcome to our louis vuitton outlet. The Best Store to buy cheap brand products. We are professional louis vuitton handbags store online. louis vuitton sale offers you all products for cheap! Enjoy our louis vuitton outlet new arrivals free shipping worldwide.

Comments are closed.