Huomionosoitukset

Mahdollisten lahjojen asemesta huomionosoitukset pyydetään
osoittamaan merkkipäivän kunniaksi perustetulle emeritusprofessori
Osmo A. Wiion rahastolle. Rahasto kuuluu Helsingin yliopiston
humanististen ja yhteiskuntatieteiden rahastoon. Rahaston
tarkoituksena on lahjakkaiden viestinnän opiskelijoiden ja
tutkijoiden tukeminen.Osmo A. Wiion rahaston tilinumero on: 157230-30072 Osmo A. Wiion
rahasto.

Varsinaisen tilinumeron jälkeen on siis välttämätöntä kirjoittaa
viitekenttään tieto: Osmo A. Wiion rahasto.

© 2019 A MarketPress.com Theme