Työt, teot ja teokset

Osmo A. Wiion elämänvaiheet

Henkilötiedot: Synt. 4.2.28, Porvoo; ylioppilas 1947, Kallion Yhteiskoulu, Helsinki; VTM Helsingin yliopisto 1954; Kursseja Englannissa ja Ranskassa; YTT, Tampereen yliopisto 1968. Perhe: Vaimo, kotitalousopettaja Leena Wiio, lapset: Antti 1955, Juha 1957. 

Työkokemus

Freelance-toimittaja 1947-51.
Harrastelija-lehden päätoimittaja 1951-52.
Otavan Mitä-Missä-Milloin-kirjan ja tietokirjojen toimittaja 1954-55.
Suomen Kulttuurirahaston tiedotussihteeri 1955-58.
Freelance toimittaja (Yleisradio, Suomen Kuvalehti) 1958-60.
Yleisradion tiedetoimittaja 1960.
STK:n suhdetoiminnan asiamies 1961-68.
Teollisuuslehden ja Työnantaja-lehden päätoimittaja 1964-68.
Elektroniikkauutiset lehden päätoimittaja 1973-76.
Sitran asiamies 1969-72.
Helsingin kauppakorkeakoulun v.t. professori 1971-72.
Helsingin kauppakorkeakoulun henkilökohtainen ylimääräinen professori sekä Liiketaloustieteellisen tutkimuslaitoksen johtaja (1972-75).
Kansanedustaja (LKP) 1975-1979.
Helsingin yliopiston viestinnän professori ja viestinnän laitoksen esimies 1978-91.
Vieraileva professori New Yorkin valtionyliopistossa Buffalossa, 1979-80.
Vieraileva Fellow, Melbourne (Australia), Chisholm Institute of Technology, syksy 1984.
Vierailuluentoja lukuisissa ulkomaisissa yliopistoissa Yhdysvalloissa, Englannissa, Australiassa, Ruotsissa, Norjassa ja Israelissa.

Lukuisia esitelmiä kansainvälisissä kokouksissa. Viestinnän konsulttitoimintaa. 

Tieteelliset ja ammatilliset seurat, toimikunnat ja palkinnot

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen tiede- ja avaruuskomitean kokouksessa alustajana tietotekniikasta 1970.
Valtion tiedonjulkistamispalkinto 1970.
International Communication Association-seuran johtokunnan jäsen 1974-77 ja Fellow 1982- .
Suomen Akatemian tieteen keskustoimikunnan jäsen 1974-76.
Viestintätutkimuksen seuran puheenjohtaja 1977-84.
Futurologian kurssi Hudson-instituutissa 1970.
Ensimmäisten nykyaikaisten tulevaisuudentutkimusten aloittaminen Suomessa Sitran asiamiehenä 1970-72.
Nokia-palkinto v. 2000.  

Yhteiskunnallinen toiminta

Pääministerin (Aura) sihteeri 1971-72. 
Yleisradion hallintoneuvoston jäsen 1975-79.
Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ja puhemiesneuvoston jäsen 1977-79.
Sotilasarvo: reservin kapteeni, ilmavoimien viesti.

Jäsenenä: Liikenneministeriön asettama yhdenmiehen toimikunta radiolainsäädännöstä 1973.
Tekijänoikeuskomitea 1976-86.
Viestintäpoliittinen komitea 1972-74.
Helsingin yliopiston Lahden koulutuskeskuksen tietokirjoittajakurssien johtokunnan puheenjohtaja 1982-91.

Kansalaisjärjestöjä

Suomen Radioamatööriliiton puheenjohtaja 1960-66, kunniapuheenjohtaja 1993-. 

Puheenjohtajana mm. seuraavissa järjestöissä:

Suomen Pakolaisapu ry,
Euroopan kulttuurisäätiön Suomen osasto ry,
Suomi-Amerikka-Yhdistysten Liitto ry, 
Maanpuolustuskiltojen Liitto ry,
Viestintätutkimuksen seura. 

Julkaisuja (valikoiden)

Elektroniikka
Harrastelijan radiokirja (Wiio-Somerikko): Harrastelutaito Oy, 1950.
Taskuradiot ja transistorit (Wiio-Somerikko); Tekniikan Mailma 1958.
Uusi radiokirja (Wiio-Somerikko); Tekniikan Maailma 1960.
Nuorten radiokirja (Wiio-Somerikko); Tekniikan Maailma 1960. 
Elektroniikkaa sinulle (Wiio-Somerikko-Laine); EU harrastekirjat 1975.
Radioamatöörin käsikirja (Wiio-Laine); EU harrastekirjat 1978.

Viestintä
Ofärdsåren i utländsk tidningpress; teoksessa: Finlands ofärdsår, 1963, ss. 140-149.
Some effects of radio and television on candidate and party images (Nordenstreng & Wiio); teoksessa Scandinavian political studies, 1967, ss. 223-244.
Ymmärretäänkö sanomasi? (viisi painosta); W+G 1968.
Opi oikein (Haavisto &Wiio) 1968.
Readability, comprehension and readership; Tampereen yliopisto. Väitöskirja 1968.
Huomion kohdistuminen tiedotustoimintaan 1800-luvun lopulta nykyaikaan; Lähteenmäki (toim.) Suomi tiedottaa, Kirjayhtymä, 1969, ss. 9-20.
Lehtikieli ja ymmärrettävyys; Teoksessa: Nordenstreng, K. (toim.): Joukkoviestintä ja yleisö, +G, 1969.
Technology, Mass Communication and Values; US House of Representatives, Committee on Science and Astronautics, 1970.
Yleisö ja Yleisradio: W+G 1972.
Kas sinust saadakse aru? Tallinna 1972.
Kommunikation – vad är det? Natur och kultur, 1973.
Viestinnän perusteet; W+G 1974 (5 painosta). 
Yrityksen suhteet (Lindegaard & Wiio); W+G 1973.
Viestinnän opas; W+G 1974.
Viestintää; Elektroniikkauutiset, 1975.
Systems of Information, Communication, and Organization; Liiketaloustieteellinen tutkimuslaitos (LTT) 1975.
Congress Perspectives. (Wiion viestintälakien ensimmäinen julkistus); Tervehdyspuhe kokouksen puheenjohtajana International Communication Association (ICA) järjestön vuosikokouksessa Länsi-Berliinissä 30.5.1977.
Open and closed mass media systems and problems of international communication policy; Studies of Broadcasting, 1977, NHK Tokio.
Wiion lait ja vähän muidenkin; W+G 1978.
Contingencies of organizational communiation; Helsingin kauppakorkeakoulu 1978.
Information Strategies (Goldhaber-Dennis-Richetto-Wiio); Ablex, 1979.
Time and information – intercultural aspects of human communication and Wiio’s laws of communication (alustus); World Communication Conference, Ohio University, Athens, Ohio, 24.4. 1979.
Kommunikation – vad är det? Stockholm 1980.
Organizational communication researcch: time for reflection? O. A. Wiio & G. M. Goldhaber & Michel Yates; D. Nimmo (ed.): Communication Yearbook 4, 1980.
Information and Communication: A Conceptual Analysis 1981.
The Fourth American Alternative: Public Television in the U.S.A. (Wiio-Lichtenstein) 1981.
Sex and Communication Uncertainty: A Comparison of American and European Organizations (Wiio-McCallister) 1981.
Finlande (Communications et médias; les cahiers dela communication); 1982, ss. 362-368.
Uusi viestintätekniikka ja lehdistö; (Salminen, toim.: Sanomalehdistö Suomessa); W+G, 1991.
I don’t understand a word of it; Creative Computing, Heinäkuu 1982, ss. 116-122.
Goverment and media in Scandinavia; D. Nimmo & M. W. Mansfield (eds.): Government and the News Media: Comparative Dimensions, Baylor University Press 1982.
The mass media role in the Western World; L.J.Martin & A. G. Chaudhary (eds.); Comparative Mass Media Systems, Longman, 1983.
Urheilu siirtyy tietoaikaan; (Wiio & Keijo Kulha): Urheilun tulevaisuus, SVUL 1985, ss. 11-17.
The information society: is it really like this? InterMedia, Lontoo, vol.13/no 4/5, 1985, ss. 12-14.
Suomen viestintäjärjestelmä (Nordenstreang-Wiio); W+G 1986.
Multimediaa, hypertekstiä ja muuta mystiikkaa; Kanava 1/1998, ss. 29-33.
Terveysviestinnän opas (Wiio-Puska); Otava 1993.
Viestinnän tutkimussuuntia; Yliopistopaino 1993.
Sananvapaus ja verkot; Tietokone, huhtikuu 1995, ss. 21-22.
TV: Guilty or Not Guilty? Television and Violence: An International Comparison; Viestinnn laitos 1994, 1998, 2000, 2003.
Johdatus viestintään; W+G 1994, 2000.
Viestinnän tietotekniikkaa ja esitysviestintää; Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 2000.
Joukkoviestintä Suomessa (Nordenstreng -Wiio, toim.) 1994.
Is television a killer? An international comparison; InterMedia, Lontoo , vol. 23/No 2, 1995, ss. 26-31.
Suomen mediamaisema (Nordenstreng-Wiio, toim.); WSOY 2003.

Organisaatioteoria ja organisaatioviestintä
Yrityksen viestinnän tehostamisesta; Liiketaloudellinen aikakauskirja III-1969, ss. 645-665.
Yritysdemokratia ja muuttuva organisaatio; W+G 1970.
Why do we work? Goal systems – a system model of work motivation; Liiketaloudellinen aikakauskirja 4-1972, ss. 639-655.
Yrityksen suhteet (Lindegaard-Wiio); W+G 1973.
Auditing communication in organizations: A standard survey “LTT communication Audit” (Wiio-Martti Helsilä); Liiketaloudellinen aikakauskirja 4-1974, ss. 304-315.
Joukkoviestimet ja yritys (Fjaestad-Nowak-Wiio-Åberg); W+G 1975.
Organizational communication: Interfacing systems; Liiketaloustieteellinen aikakauskirja, 1977, ss. 259-285.
Organisaatioviestintä ja sen tutkiminen; teoksessa: Erholm & Åberg: Viestinnän virtauksia, Otava 1978 ss. 91-111.
Organizational communication, time for reflection (Wiio & Goldhaber & Yates); teoksessa Communication Yearbook 4, International Communication Association, 1980, ss. 83-97.
Organizational communication: Contingent views; teoksessa; G. M. Goldhaber-G.A. Barnett (toim.): Handbook of organizational communication, Ablex 1988.
Myyttejä viestinnän vaikutuksesta ja yleisöstä­ (Lep­pänen & Manninen & Toivonen: Yhteisö viestii) 1989, ss. 223-231.
Organisaatioviestinnän juuria (Aula & Hakala, toim.); Loki-kirjat 2000, ss. 157-166.

Tietotekniikka
“Suomen Edison” Eric M.C. Tigerstedt; Yleisradio, Linkki, 1969.
Atk ajan perspeltiivissä; Teoksessa:: atk terveydenhuollossa, Recallmed 1982, ss. 13-21.
Tietotekniikka 1990-luvulla (Mårtenson-Otala-Wiio) Sitra 1984.
sBase II, Supercalc ja Wordstar opas; O.A.Wiio ja Antti Wiio, 1985.
CP/M-opas (O.A.Wiio-Antti Wiio) 1985.
Tehosta PC:n toimintaa (Wiio-Bassler); AW-tietotuote 1993.
Mikrotietokoneet, “jokamiehen tietokone” syntyy; (Tienari, toim.: Tietotekniikan alkuvuodet Suomessa; Suomen ATK-kustannus 1993, ss. 152-158.
Multimediaa, hypertekstiä ja muuta mystiikkaa; Kanava 1/1998, ss. 29-33.
Viestinnän tietotekniikkaa ja esitysviestintää 2000.
Huominen on tänään, 50 vuotta tietotekniikan ennusteita; SanomaMagazines 2002.
Transistoreista virtuaaliaikaan; Tekniikan Maailma 7/2003, ss. 180-181.
Digitaalinen konvergenssi; Tekniikan Maailma 13/2003, ss. 50-51.
Onniko informaatiossa; Tekniikan Maailma 11/2004, ss. 58-50. 

Tieteen kansanomaistaminen
Aikamme ihmeitä; Tekniikan Maailma 1959.
Tieteen eturintamasta (toim.); W+G 1969.
Valinnan yhteiskunta (Waris-Allardt-Wiio); W+G 1970.
Tieteen kieli ja viestinnän kieli; Tieteen tiedotus, Suomen kulttuurirahasto 1974.
Cyranon nenä, pakinoita tieteestä; AW-tietotuote 1990.
Puolikuu, tähti ja aurinko, meidän päiviemme lähi- ja kaukoitää (Wiio-Broms); Yliopistopaino 1991.
Kansalaisten tiedot tieteellisistä asioista; Hgin yliopisto, viestinnän laitos, Sarja 2A/1/93.
Huominen on tänään, SanomaMagazines 2002. 

Muita julkaisuja
Lascaux’n luolat (nuorisoromaani); Otava 1958.
Ennustamisesta ennusteisiin; Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1970.
Futurologia ja yritykset; Teollisuusliitto tiedottaa 2/1970, ss. 23-26.
Är regeringen starkare än risdagen? Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland, 1978, ss. 439-444.
Tietotekniikka 1990-luvulla (Mårtenson-Otala-Wiio) Sitra 1984.
sBase II, Supercalc ja Wordstar opas; O.A.Wiio ja Antti Wiio, 1985.
CP/M-opas (O.A.Wiio-Antti Wiio) 1985.
Tehosta PC:n toimintaa (Wiio-Bassler) 1991.
Huominen on tänään, 50 vuotta tietotekniikan ennusteita; SanomaMagazines 2002.
Kansalaisten tiedot tieteellisistä asioista; Viestinnän laitos, 1993. 

Muuta julkaisutoimintaa
Useita radiokuunnelmia.
Vakituinen tiedekolumni Tekniikan Maailman jokaisessa numerossa vuodesta 1987.
Vakituinen kolumni Tietokone-lehdessä vuodesta 1986.

Lisäksi tieteellisiä artikkeleita koti- ja ulkomaisissa kokoomateoksissa.
Kehittänyt työryhmädelfoi-menetelmän tulevaisuudentutkimusta varten (Sitra, 1970) sekä kansainvälisesti tunnetun organisaatioviestinnän tutkimusmenetelmän OCD (Liiketaloustieteellinen tutkimuslaitos 1972.)
Suuri määrä radio- ja televisio-ohjelmia, avaruusohjelmien vakituinen kommentaattori Yleisradiossa 1957-1970.
Perusti Tekniikan Maailma – lehden 1952, jonka myi ennen ensimmäisen numeron ilmestymistä vuoden 1953 alussa.
Kehittänyt Työryhmädelfoi-menetelmän tulevaisuudentutkimusta varten (Sitra, 1970) sekä kansainvälisesti tunnetun organisaatioviestinnän tutkimusmenetelmän OCD (Liiketaloustieteellinen tutkimuslaitos 1972.)

Satoja artikkeleita eri sanoma- ja aikakauslehdissä, vakituiset kolumnit Uudessa Suomessa 1976 – 91, Tekniikan Maailmassa 1953-60 ja 1987 – sekä Tietokone-lehdessä.
Artikkeleita mm. Kuva-Postissa, Suomen Kuvalehdessä, Kanavassa, Turun Sanomissa ja Helsingin Sanomissa. Satoja radio-ohjelmia ja kymmeniä televisio-ohjelmia. Avaruusohjelmien vakituinen selostaja Yleisradiolle radiossa ja televisiossa 1958-69.

© 2019 A MarketPress.com Theme