Jyväskylän yliopiston YLLI-hankkeen aineistonkeruu käynnistyy joulukuussa

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteilijät iloitsevat YLLI-tutkimushankkeen aineistonkeruun käynnistymisestä joulukuun alussa 2020. Jyväskylän tiimi otti lentävän lähdön hankkeen toteutukseen heti syyskuun 2020 alussa, kun tutkijatohtori Elina Hasanen ja projektipäällikkö Kirsi Vehkakoski ottivat hoitaakseen hankkeen käynnistämisen. Syyskuussa saimme mukaan Janne Pyykösen projektitutkijaksi, ja lokakuun alussa tiimimme täydentyi tutkijatohtori Ilkka Virmasalolla.

Kirjoittaja: Kirsi Vehkakoski, Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston YLLI-hanketiimi (Janne Pyykönen, Elina Hasanen, Ilkka Virmasalo, Kirsi Vehkakoski ja Mikko Simula) on viettänyt lukuisia tunteja yhdessä Teamsissä tutkimuksen toteutusta suunnittelemassa. Tiimimme vieraili tutkimusalueilla Jyväskylän Huhtasuolla ja Helsingin Kontulassa.  Tutustuimme erityisesti liikuntapaikkoihin ja liikuntaolosuhteisiin ja pyöräilimme alueen reiteillä. Tärkeässä roolissa tutkimuksen toteutuksen suunnittelussa ovat olleet myös keskustellut kuntien edustajien kanssa. Syksyn kuluessa suunnitelma Jyväskylän yliopiston aineistonkeruun toimintamalleiksi on kirkastunut:

Huhtasuon ja Kontulan asukkaiden liikuntatottumuksia ja liikkumisen paikkoja selvitetään puhelinhaastatteluilla (3 kierrosta, 150 haastattelua per alue per kierros). Puhelinhaastattelut toteuttaa kilpailutuksen perusteella valittu Kantar Oy. Ensimmäinen haastattelukierros tehdään joulukuun alussa, toinen helmikuussa 2021 ja kolmas kesäkuussa 2021 ennen juhannusta.

Alueella tapahtuvasta liikunnasta ja fyysisestä aktiivisuudesta kerätään tietoa havainnoimalla valittuja kohteita intensiivisten havainnointijaksojen aikana. Havainnoinnissa hyödynnetään tällä tietoa ns. SOPARC-menetelmää, josta on saatavissa kattava menetelmäkuvaus ja tietoa tutkimuksista, joissa on hyödynnetty menetelmää.

Alueella tapahtuvaa liikkumista mitataan siirrettävillä kävijälaskureilla. Laskurien paikkoja vaihdellaan, ja tavoitteena on saada kattava käsitys eri ulkoliikuntapaikoissa tapahtuvista kävijävirroista eri vuorokaudenaikoina ja viikonpäivinä. Laskurien hankinta kilpailutettiin, ja valituksi tuli Pyro-box –kevyen liikenteen laskurit Finnraj Oy:n toimittamana. Laskurien keräämä tieto tallentuu suoraan pilvipalveluun, josta se on helposti otettavissa käyttöön.

Aineistonkeruuta täydennetään myöhemmin ryhmä- tai henkilöhaastatteluilla väestöryhmille, joiden arvioidaan jäävän muista tiedonkeruumuodoissa liian vähälle huomiolle. Suunnitelmissa on myös toteuttaa koululaisille oma kysely koronatilanteen niin salliessa.

Syysterveisin, Kirsi Vehkakoski ja YLLI-hanketiimi, Jyväskylä

PS. YLLI-tutkimus löytyy myös Instagramista https://www.instagram.com/ylli_tutkimus/

Tutkimushanke ”Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI)” on Helsingin yliopiston maantieteilijöiden ja Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteilijöiden yhteinen hanke, joka on osa ympäristöministeriön koordinoimaa Lähiöohjelmaa 2020-2022. Hankkeessa tutkitaan lähiöiden asukkaiden liikkumista ja erityisesti yhdenvertaista mahdollisuutta erilaisiin liikuntaharrastuksiin, aktiivisiin kulkumuotoihin ja liikunnalliseen elämäntapaan sekä kehitetään työkaluja liikuntapaikkojen suunnittelun tueksi.