Kontulan ja Huhtasuon asukkaiden liikuntatottumuksia kysytään puhelimitse

Helsingin Kontulan ja Jyväskylän Huhtasuon alueen asukkaiden liikuntatottumuksia selvitetään puhelinhaastattelujen avulla 7.12.2020 alkaen. Puhelinhaastatteluissa soitetaan 150:lle 18–79 -vuotiaalle lähiön asukkaalle ja kysytään heidän liikuntatottumuksistaan ja liikkumiseen käytetyistä paikoista. Haastattelut toteuttaa Kantar Oy.

Puhelinhaastattelut ovat osa Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö- tutkimushanketta (YLLI), jota toteuttavat Jyväskylän ja Helsingin yliopistot. Tutkimusta rahoittaa Ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2020–2022. Tutkimuksessa kerätään tietoa Helsingin Kontulan ja Jyväskylän Huhtasuon lähiön asukkaiden liikunnasta ja liikuntaan käyttämistä paikoista. Liikunta nähdään tutkimuksessa laajasti fyysisenä aktiivisuutena ja liikunnan paikkoina voivat toimia esimerkiksi koti, piha, liikuntapaikka, puistot, pyörätiet tai muu lähiympäristö.

Puhelinhaastattelut toteutetaan kolme kertaa talven ja kevään aikana. Ensimmäinen kierros aloitetaan joulukuun alussa, toinen kierros ajoittuu helmikuuhun ja kolmas kierros kesäkuuhun ennen juhannusta. Näin pyritään saamaan tietoa liikunnasta eri vuodenaikoina. Haastateltavat valitaan joka kierrokselle erikseen.

Tutkimuksessa huolehditaan tutkittavien tietosuojasta ja tutkimusanalyysit ja tulosten raportointi tehdään siten, ettei yksittäistä vastaaja voida tunnistaa.

Lisätietoja puhelinhaastatteluista: Kirsi Vehkakoski, Jyväskylän yliopisto, kirsi.vehkakoski@jyu.fi tai puh. 0400 247 980

Lisätietoja Lähiöohjelmasta 2020–2022 Ympäristöministeriön verkkosivuilta: https://ym.fi/lahioiden-kehittaminen