YLLI-hankkeen ideoimien analyysityökalujen käyttömäärät LIPAS-palvelussa

Olemme aiemmin esitelleet YLLI-blogissa LIPAS-projektin ja YLLI-hankkeen yhteistyössä valmistellut analyysityökalut liikuntapaikkojen saavutettavuuden ja monipuolisuuden arviointiin LIPAS-palveluun. Tässä kirjoituksessa katsotaan, millaisen vastaanoton työkalut ovat saaneet LIPAS-palvelun käyttäjiltä ja miten niiden käyttöönotto on edennyt.

Kirjoittaja: Tapani Laakso (Jyväskylän yliopisto, Lipas-projekti)

Analyysityökalujen käyttömäärät

Ensimmäinen analyysityökalu (saavutettavuustyökalu) julkaistiin avoimeen käyttöön LIPAS-järjestelmässä elokuussa 2021 (ks. kuva alla). Julkaisuvaiheessa työkalun käyttäjiä olivat lähinnä työkalua testanneet ja kommentoineet kuntien, YLLI-hankkeen sekä LIPAS-projektin työntekijät.

Kuvaaja näyttää ns. analyysitapahtumat, joita lipas.fi-palvelussa on tehty. Yksi analyysitapahtuma tarkoittaa jokaista yksittäistä kertaa, kun saavutettavuus- tai monipuolisuustyökalulle on annettu komento laskea alueen tai kohteen saavutettavuus tai monipuolisuus. Yksi käyttäjä voi siis tehdä peräkkäin useita eri tapahtumia. Jos käyttäjä tekee laskennan jälkeen muutoksia juuri tekemäänsä analyysiin (esim. saavutettavuuden laskentamatkaa muutetaan), ei tämä näy uutena tapahtumana.

Syksyn 2021 aikana saavutettavuustyökalun markkinoinnin ja käyttöönoton tueksi valmisteltiin käyttöohjeita ja materiaalia, jotka ovat saatavissa LIPAS-projektin sivuilta (Lipasinfo Facebookissa, Youtubessa ja osoitteessa lipasinfo.fi). Lisäksi saavutettavuustyökalu otettiin osaksi kunnille pidettyjä LIPAS-koulutuksia (lokakuu 2021 alkaen). Koulutuksia järjestettiin AVI-alueittain niin, että kaikki alueet oli kierretty huhtikuuhun 2022 mennessä. Tässä vaiheessa saavutettavuustyökalun käyttö oli vielä vähäistä ja analyysejä tehtiin alle 100 kpl kuukaudessa.

Vastaanotto koulutuksissa oli kuitenkin ollut hyvin kannustavaa ja työkalulle nähtiin merkitystä erityisesti uusien liikuntapaikkahankkeiden valmistelussa. Työkalun avulla pystyttiin tuottamaan vertailutietoa maantieteellisesti eri alueista liikuntapaikkarakentamisen perusteluihin kunnanhallitukselle/asiantuntijalautakunnalle sekä liikuntapaikkarakentamisen avustushakemukseen OKM:lle tai AVI:lle. Lisäksi Kotkan kaupunki toteutti kesän 2022 aikana kunnallisen liikuntapaikkojen saavutettavuusselvityksen, jossa arvioitiin kunnan eri alueiden väestön mahdollisuuksia saavuttaa liikuntapaikkoja ja toisaalta tiettyjen liikuntapaikkatyyppien saavutettavuutta kunnassa.

Odotus siis oli, että saavutettavuustyökalun käyttö alkaisi laajemmin syksyllä 2022. Näin myös tapahtui kuten kuvasta käy ilmi. Lisäksi aluehallintovirastoilta on saatu tietoa, että saavutettavuustyökalun tiedot ovat siirtyneet sujuvasti kuntien jättämiin liikuntapaikkarakentamisen avustushakemuksiin. Työkalu on siis löytänyt paikkansa ja tarjoaa kunnille merkityksellistä tietoa uusien liikuntapaikkojen sijoitteluun liittyen.
Kesän 2022 aikana alettiin valmistella jatkoa saavutettavuustyökalulle monipuolisuustyökalun muodossa. Monipuolisuustyökalu valmistui käyttöön marraskuussa 2022. Monipuolisuustyökalusta valmistettiin vastaavasti materiaalia käyttöohjeiden ja tiedotteiden muodossa. Monipuolisuustyökalun käyttökoulutukset aloitettiin marraskuussa 2021 ja ne jatkuvat kevään 2023 aikana niin, että kaikille AVI-alueille on järjestetty monipuolisuustyökalun käyttökoulutus huhtikuuhun 2023 mennessä. Samalla on jatkettu saavutettavuustyökalun käyttökoulutuksia ja tiedottamista.

Vielä ei ole selvää kuvaa nähtävissä, mille tasolla analyysityökalujen käyttö vuositasolla asettuu. Alustavia viitteitä on kuitenkin siitä, että käyttö on vilkkaimmillaan syksyllä ja hiljentyy alkuvuodesta. Toisaalta monipuolisuustyökalun käyttöön ei odoteta vastaavaa selvää vuosittaista piikkiä vaan sen käytön toivotaan jakaantuvan tasaisemmin. Monipuolisuustyökalun tarkoitus on tuottaa tietoa lähtökohtaisesti kunnan oman palvelusuunnittelun tueksi pitkällä aikavälillä eikä niinkään toimia yksittäisen liikuntapaikkahankeen arvioinnin työkaluna.

Analyysityökalujen avainluvut

  • 6 312 analyysiä (1.8.2021 – 1.3.2023)
  • Käyttö lähti selvään kasvuun heinäkuussa 2022
    • Ensimmäisen kerran yli 500 analyysiä kuukaudessa
    • Kotkan kaupungin liikuntapaikkojen saavutettavuusselvitys
  • Aktiivisin kuukausi on ollut marraskuu 2022 (1068 analyysiä)
    • Liikuntapaikkarakentamisen avustushakemusten takaraja on vuosittain 30.12.