YLLI 2.0 -hankkeelle jatkorahoitus

YLLI 2.0 -hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen opetus- ja kulttuuriministeriön Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset -rahoituksesta. Uusi rahoitus kattaa toimintakauden 1.6.2024-31.5.2025. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta Suomessa koko elämänkulussa ja erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Avustuksen turvin YLLI 2.0 jatkaa liikkumisen saavutettavuuden yhteiskehittämistä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa myös seuraavan vuoden ajan.

Fortsatt understöden av YLLI 2.0-projektet  
YLLI 2.0-projektet har fått ett positivt finansieringsbeslut från undervisnings- och kulturministeriets Riksomfattande utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil -understöd. Understöden omfattar verksamhetsperioden 1.6.2024-31.5.2025. Understödets huvudsakliga mål är att öka utövandet av motion och idrott och den fysiska aktiviteten hos den finländska befolkningen under hela livscykeln, i synnerhet bland personer som rör på sig för lite. Tack vare understöden kommer YLLI 2.0 att fortsätta att utveckla tillgängliga fysiska aktivitet tillsammans med kommuner och andra intressenter under nästa år. 

Continued funding for the YLLI 2.0 project  
YLLI 2.0 project has received new funding from the Ministry of Education and Culture’s National Development Grants for Physical Lifestyle -fund. The new funding covers the operating period from 1 June 2024 to 31 May 2025. The main goal of the grant from the Ministry of Education and Culture is to increase physical activity of the population in Finland throughout the life course, and especially among those who are physically inactive. With the renewed funding, YLLI 2.0 will continue improving the accessibility of physical activity with municipalities and other stakeholders.