Erilaista tiedeviestintää: YLLI-hanke mukana Urheilumuseo TAHDON näyttelyn ideoinnissa

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia on erilaisia, ja uudet ideat ja yhteistyöt tuovat tutkijan työhön uusia tuuli ja uusia näkökulmia. Kun YLLI-hankkeemme kiinnosti Urheilumuseo TAHDON henkilökuntaa, pääsimme jakamaan osaamistamme ja auttamaan heitä näyttelyn ”Menneen talven lumet” suunnittelussa.

Kirjoittaja: Petteri Muukkonen

Keväällä 2022 Urheilumuseo TAHDON henkilökunta otti yhteyttä meihin YLLI-hankkeen tutkijoihin ja pääsimme kertomaan heille uusimpia tuloksiamme hankkeessa sekä muista tutkimuksista, joita on tehty Helsingin yliopiston Digital Geography Lab:ssä. Urheilumuseossa oli suunnitteilla uusi näyttely siitä miten ympäristömuutokset (mm. ilmastonmuutos) vaikuttaa urheiluun ja liikkumiseen sekä niiden edellytyksiin – ja päin vastoin millaisia ympäristövaikutuksia (voimistajina ja hillitsijöinä) urheilulla ja liikunnalla sekä eri tahojen toimilla on. Keskeisiä teemoja TAHDON erikoisnäyttelyssä on, että ilmastonmuutoksen myötä heikkenevät ja harvinaistuvat hyvät talviliikuntaolosuhteet vaikuttavat suomalaiseen liikkumiskulttuuriin ja huippu-urheulun edellytyksiin. Ja toisaalta liikunnalla ja urheilulla on omat ympäristöjälkensä. Näihin teemoihin meillä YLLI-hankkeen tutkijoilla oli paljon kerrottavaa.

Myöhemmin näyttelyn auettua loppusyksystä 2022 me YLLI-hankkeen tutkijat pääsimme vierailemaan näyttelyssä, jonka ideointiin olimme antaneet oman panoksemme. Oli mielenkiintoista ja hauskaa nähdä näyttelyssä asioita, faktoja, ideita ja näytteilleasetteluita, joista tunnisti tuttuja elementtejä ja jopa aineistoja. Todella hauska piristys tutkijan työssä kokea tällainen itsellemme uusi tapa jakaa tutkimustietoa eteenpäin ja näin auttaa kehittämään ihmisten kestävyysosaamista ja levittämään ympäristötietoisuutta. Tiedeviestintää ja vaikuttamista tuleekin tehdä monikanavaisesti, jotta viesti tutkimustuloksista välittää laajemman kohderyhmän ja jotta osaamisen kasvu yhteiskunnassa olisi merkityksellisempää.

Menneen talven lumet esillä TAHDOSSA 25.11.2022–27.8.2023

Kaupunkipyörä eli alepafillari odottamassa museovieraita pyöräajelulle.  Taustalla tutkija Elias Willbergin (HY, DGL) laatima kartta kaupunkipyörien GPS-reiteistä. (Kuva: Petteri Muukkonen)
Urheilumuseo Tahto oli teettänyt omia selvityksiään liikuntaharrastusten aiheuttamasta autoilusta ja liikennemääristä. (Kuva: Petteri Muukkonen)
Maantieteilijän mieltä ja silmää hiveli kaunis dronevideo pohjoisesta. (Kuva: Petteri Muukkonen)
Purjehduskilpailusimulaattori pyöränpumppujen avulla. Testaamassa tutkijat Marisofia Nurmi (vas.), Emil Ehnström (kesk.) ja Lotta salmi (oik.). (Kuva: Petteri Muukkonen)
Liikuntahallit – varsinkin jääurheilu ja uinti – vaativat energiaa. Ja vitriinissä roikkuu huippu-uimari Jani Sievisen ensimmäiset verkkarit. (Kuva: Petteri Muukkonen)
Jotta yhteiskunnassa tapahtuisi kestävyysmurros, tarvitaan myös aktiivisia kansalaisia ajamaan muutosta ja nostamaan tärkeät asiat keskusteluun. (Kuva: Petteri Muukkonen)
Urheilu- ja liikuntajärjestöt ja -seurat voivat ohjata kansalaisten arvoja ja valintoja. Siksi ne ovat tärkeä toimijataho, kun halutaan edistää ihmisten tietoisuutta kestävyydestä ja ympäristöteoista. (Kuva: Petteri Muukkonen)

YLLI-hanketta (Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö) on rahoittanut Lähiöohjelma 2020-2022.

YLLI-Projektin tuloksista viestitään monikanavaisesti

YLLI-projektimme alkaa lähestyä loppusuoraa ja projektin anti kokonaisuudessaan alkaa hahmottua. Kuluneen syksyn aikana olemme pyrkineet viestimään projektimme tuloksista eri kohderyhmille tämän blogin lisäksi myös monella muulla tavalla.

Kirjoittaja: Lotta Salmi, Jyväskylän yliopisto

Yksi esimerkki tästä on 22.11 Jyväskylän yliopiston sidosryhmälehti JYUnity -verkkolehdessä julkaistu tutkijoidemme Lotta Salmen ja Ilkka Virmasalon kirjoittama tiedeblogi YLLI-projektin lähiössä havaituista asukkaiden liikkumisen esteistä (in English).

Olemme viestineet projektimme ajan tuloksista monipuolisesti ja monikanavaisesti. Hiljattain järjestimme Helsingissä YLLI-projektin loppuseminaarin: Tiedolla johtaen yhdenvertaiseen liikunnalliseen lähiöön. Tapahtumasta laadittiin projektitutkija Janne Pyykösen johdolla kirjallinen raportti, joka esittelee lyhyesti seminaarin sisällöt ja tiivistää paikan päällä ja etäosallistujien kesken työpajoissa käydyt keskustelut, oivallukset ja havainnot. Seminaariraportti on avoimesti luettavissa täällä.

Tämän syksyn aikana YLLI-projektin tutkijat ovat tutkimusartikkeleiden työstämisen ohella myös matkanneet maailmalla, esiintyneet Suomessa esimerkiksi Maantieteen päivillä ja Nordic Sports Conference -konferenssissa, pitäneet LIPAS-työpajoja sekä ohjanneet YLLI:in liittyviä graduja. Lisää tietoa projektissamme jo valmistuneista kirjallisista tuotoksista löytyy täältä. Osa esitelmistä on julkaistu avoimesti blogissa.

Tulemme vielä avaamaan projektimme tuloksia kaksiosaisessa loppuraportissa, joista toinen on suunnattu kuntaorganisaatioissa työskenteleville asiantuntijoille ja jälkimmäinen projektimme rahoittajalle. Lisäksi jatkamme blogitekstien kirjoittamista, laadimme päättäjille suunnatut policy brief -koosteet projektimme keskeisistä havainnoista sekä tiedotamme tuloksista tutkimusartikkeleiden review-prosessien edetessä median edustajille tutkimustiedotteiden muodossa.

Projektin loppusuoralla meille on kertynyt runsaasti valmiiksi pureskeltuja tuloksia, joista tiedottamiseen projektin päätyttyä ei ole enää samassa määrin resursseja kuin tällä hetkellä. Viestinnän ja tiedottamisen merkitys kaikille ryhmille, kirjallisesti ja suullisesti sekä mahdollisimman montaa eri viestintäkanavaa pitkin on siis juuri nyt ensiarvoisen tärkeää.

YLLI-yhteiskehittämisen tuotoksia: Opas liikkumis-mahdollisuuksien yhdenvertaisuus-työpajan järjestämiseen

Kirjoittaja: Janne Pyykönen, Jyväskylän yliopisto

Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI) -tutkimushankkeessa luotiin erilaisia työkaluja ja toimenpiteitä liikuntapalvelujen tiedolla johtamisen tarpeisiin. Työkalujen ideointi-, suunnittelu- ja toteutusvaiheet toteutettiin yhteiskehittämisprosessissa, johon osallistui YLLI-tutkijoita sekä Jyväskylän ja Helsingin kaupunkien työntekijöitä. Tässä blogitekstissä esittelemme yhden yhteiskehittämisprosessin tuotoksista: Oppaan alueellisten liikkumismahdollisuuksien yhdenvertaisuustyöpajojen järjestämistä varten. Opas on luotu YLLI-hankkeessa järjestettyjen työpajakokeilujen tuottamien havaintojen pohjalta ja sen avulla voit järjestää YLLI-työpajan omalla toiminta-alueellasi.

Tavoitteena parempi valmius edistää liikkumismahdollisuuksien yhdenvertaisuutta

Oppaassa kuvatun YLLI-työpajan tavoitteena on:

  1. Edistää yhteistä ymmärrystä liikkumismahdollisuuksien saavutettavuuteen liittyen.
  2. Jakaa tietoa ja kokemuksia aiheesta alueella toimivien kesken ja vahvistaa yhteistyövalmiuksia.
  3. Tunnistaa keinoja liikkumismahdollisuuksien saavutettavuuden edistämiseen arkityössä niin oman toimenkuvan kuin moniammatillisen yhteistyön näkökulmasta.

Työpaja on tarkoitettu kohdealueella työskenteleville tai muuten alueella työn tai muun toiminnan kautta vaikuttaville henkilöille. Erinomaista kohderyhmää työpajan osallistujiksi ovat esimerkiksi kaupungin liikuntapalvelujen sekä muiden toimialojen, kuten sivistys- ja kulttuuritoimen, sosiaalitoimen, teknisen toimen tai tilapalveluiden henkilökunta sekä alueella toimivien järjestöjen ja urheiluseurojen toimihenkilöt. Myös alueella toimivat yksityisen sektorin toimijat on hyvä huomioida mahdollisia osallistujia kartoittaessa.

Työpajaoppaassa kuvattu kokonaisuus koostuu osallistujille jaettavasta liikkumismahdollisuuksien saavutettavuutta käsittelevästä ennakkotekstistä ja oletusarvoisesti kahden tunnin mittaisesta työpajasta. Työpaja sisältää lyhyen alustuksen lisäksi keskusteluun osallistujien väliseen tiedonvaihtoon ja ideointiin pohjautuvan työpajaosion. Opas sisältää käytännön vinkkejä ja materiaaleja työpajan järjestämisen eri vaiheisiin. Ymmärrämme, että eri alueilla niin toimijat kuin olosuhteet vaikuttavat työpajan sisältöön. Työpajamateriaalia saa vapaasti muokata soveltumaan paremmin omiin tarkoituksiin.

Lataa työpajan järjestämisopas ja oheismateriaalit omaan käyttöösi

Lataa alla olevasta linkistä vapaasti opasdokumentti ja oheismateriaalit. Opas on pdf-tiedostomuodossa. Alustusdiat ovat ladattavissa powerpoint-tiedostomuodossa. Esitysdiojen muistiinpanot-kentässä on erillistä lisätietoa diaan liittyen. Voit vapaasti muokata esitysdioja soveltumaan omaan tapahtumaasi. Erityisesti kannattaa pohtia case-esimerkkien soveltuvuus oman tapahtumasi osallistujajoukolle.

Opas liikkumismahdollisuuksien yhdenvertaisuustyöpajan järjestämiseen (pdf)

Oheismateriaali liikkumismahdollisuuksien yhdenvertaisuustyöpajan järjestämiseen (zip)

Oheismateriaali.zip-tiedosto sisältää seuraavat tiedostot:

  1. Kutsukirje-esimerkki (pdf)
  2. Saavutettavuuden ulottuvuudet -ennakkoteksti (pdf)
  3. Diapaketti työpajaan (pdf) / (pptx)
  4. Pienryhmäosion tukipaperi (pdf)
  5. Palautekyselyesimerkki (pdf)

Kiitokset

Kiitokset kaikille YLLI-työpajojen kehitykseen ja toteutukseen osallistuneille ja arvokkaita kommentteja työpajan kehitykseen antaneille.

YLLI-hankkeen loppuseminaarin (22.11.2022) raportti luettavissa

YLLI-hanke järjesti loppuseminaarinsa Ympäristöministerion tiloissa Pankkisalissa 22.11.2022. Tilaisuus oli interaktiivinen, jossa osallistujat pääsivät pohtimaan, keskustelemaan ja suunnittelemaan yhdessä hankkeen tutkijoiden kanssa. Projektitutkija Janne Pyykönen (Jyväskylän yliopisto) kokosi seminaari annista loppuraportin, joka on luettavissa tästä linkistä tai uutisen alareunasta upotetusta pikkuikkunasta.

Pyykönen, J. (2022) Seminaariraportti – Tiedolla johtaen yhdenvertaiseen liikunnalliseen lähiöön 22.11.2022. YLLI-hanke.: Jyväskylän yliopisto & Helsingin yliopisto.

YLLI-yhteiskehittämisen tuotoksia: Itsearviointimatriisi edistämään yhdenvertaisten liikunnan ohjaus- ja tukipalvelujen alueellista suunnittelua

Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (YLLI) -tutkimushankkeessa luotiin erilaisia työkaluja liikuntapalvelujen tiedolla johtamisen tarpeisiin. Työkalujen ideointi-, suunnittelu- ja toteutusvaiheet toteutettiin yhteiskehittämisprosessissa, johon osallistui YLLI-tutkijoita sekä Jyväskylän ja Helsingin kaupunkien työntekijöitä. Tässä blogitekstissä esittelemme yhden yhteiskehittämisprosessin tuotoksista: Itsearviointimatriisin alueellisten liikunnan ohjaus- ja tukitoimien suunnitteluun. Tämän työkalun tavoitteena on auttaa suunnittelijaa kartoittamaan haluamansa alueen liikkumisolosuhteita ja muita toimijoita sekä arvioimaan ja suunnittelemaan omaa toimintaa suhteessa alueen ja suunnittelun kohteena olevan kohderyhmän (Esim. iäkkäät/maahanmuuttajat ym.) tarpeeseen. Itsearviointimatriisipohja on vapaasti ladattavissa sivun lopusta, ja sitä voi vapaasti muokata soveltumaan eri kuntien tai muiden käyttökohteiden tarpeisiin.

Kirjoittaja: Janne Pyykönen, Jyväskylän yliopisto

Tausta ja tavoite

Yhdenvertaiset liikkumismahdollisuudet eri alueilla ja eri ihmisten ja ihmisryhmien keskuudessa ovat tärkeä osa kuntalaisten hyvinvointia. Kunnat voivat edistää asukkaidensa liikkumismahdollisuuksia esimerkiksi luomalla monipuolisia, erilaisia käyttäjiä palvelevia liikkumisolosuhteita ja tiedottamalla niistä saavutettavasti eri kohderyhmille. Lisäksi kunnat voivat madaltaa osallistumiskynnystä ja kannustaa asukkaitaan liikkumaan tuottamalla kohdennettuja liikunnan ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä tarjoamalla erillisiä tukitoimia, kuten kustannustukia tai liikuntavälinelainausta. Eri alueilla liikuntapalveluja tuotetaan sekä omatoimisesti että yhteistyössä alueen yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden, kuten urheiluseurojen kanssa.

Osana YLLI-hankkeen yhteiskehittämisprosessia tunnistettiin tarve vahvistaa alueen ominaispiirteiden huomioon ottamista ja moniammatillista yhteistyötä liikkumisen edistämistyössä. Väestörakenne, liikkumisolosuhteet ja muut alueella liikkumispalveluja tuottavat toimijat ovat merkittäviä liikkumismahdollisuuksiin vaikuttajia. Esimerkiksi alueen eläkeläisiä tai maahanmuuttajia yhteen kokoavat yhdistykset voivat edistää toiminnassaan liikkumista liikuntaryhmien tai erilaisten retkien ja kokoontumisten myötä ollen potentiaalisia yhteistyökumppaneita niin palvelujen tuottamisessa kuin niistä tiedottamisessa ja asukaskokemusten keräämisessä. Alueen ympäristö voi tuottaa erinomaisia ulkoilu- ja liikkumismahdollisuuksia niin rakennetuissa (kadut/puistot/koulujen pihat/liikuntapaikat/lähiliikuntapaikat ym.) kuin rakentamattomissa ympäristöissä (metsä- ja vesialueet).

Liikuntapalvelut ovat luonnollinen koordinointitaho alueelliselle liikuntapalvelukokonaisuudelle ja liikkumismahdollisuuksien nykytilan arvioinnille. Varsinkin liikuntapalvelujen ulkopuolisten toimijoiden tuottamista liikuntapalveluista ja yhteistyömahdollisuuksista ei välttämättä olla täysin tietoisia. Kokonaisuuden arviointi auttaa tunnistamaan liikuntapalvelujen toiminnasta vahvuuksia ja kehityskohteita sekä asettamaan konkreettisia tavoitteita toiminnan kehittämiseen. Tämä auttaa edelleen tarjoamaan alueellisesti vaikuttavampia palveluita ja siten luomaan yhdenvertaisempia liikkumisolosuhteita.

Näin ollen YLLI-hankkeessa haluttiin auttaa liikuntapalvelujen toimintaa suunnittelevia henkilöitä:

  1. Kartoittamaan toiminta-alueensa liikkumisolosuhteita ja muita oleellisia toimijoita
  2. Arvioimaan omaa toimintaa suhteessa alueen ja kohderyhmän tarpeisiin

Tähän tarkoitukseen kehitimme yhteiskehittämisprosessin osana itsearviointilomakkeen liikuntapalveluiden alueellisten toimenpiteiden arviointiin. Työkalu rajautui kehittämistyön aikana yleisestä arviointilomakkeesta erityisesti liikunnan ohjauspalvelujen ja erillisten tukitoimien arviointiin. Koska alueet ovat erilaisia, on arviointi järkevää tehdä alueella toimivien asiantuntijoiden toimesta ja heille relevanttien kohderyhmien näkökulmasta. Tällöin voidaan arvioida alueen eri toimijoiden merkittävyys ja yhteistyömahdollisuudet ulkopuolista arvioijaa realistisemmin. Tarkasteltavan alueen koko on syytä pitää riittävän pienenä, jotta eri toimijoiden kartoitus ja yhteistyö pysyy paikallisena ja kokonaisuus paremmin hallussa.

Työkalun käytön toivotaan auttavan tunnistamaan käyttäjän toiminnasta vahvuuksia ja kehityskohteita, sekä vahvistamaan paikallista yhteistyötä eri palvelutuottajien välillä. Työkalun systemaattinen käyttö tuottaa myös jäsennettyä aikasarjatietoa vahvistaen toiminnan tietoperustaa. Työkalua voi myös vapaasti muokata soveltumaan eri kuntien tarpeisiin, mikä mahdollistaa esim. tiettyjen kunnalle tärkeiden strategisten toimenpiteiden vahvemman huomioinnin.

Työkalun sisältö ja käyttö

Itsearviointityökalu on suunniteltu käytettäväksi systemaattisesti toiminnan rinnalla. Ensimmäisessä vaiheessa työkalu ohjaa itsearvioinnin kautta suunnittelijaa kartoittamaan toiminta-alueensa liikkumisolosuhteita ja sekä kaupungin/kunnan muiden toimialojen, yhdistysten sekä yksityisen sektorin toimijoiden kohderyhmälle tuottamia liikkumiseen liittyviä palveluita kohdealueella.  Kartoituksen lisäksi työkalu ohjaa suunnittelijaa huomioimaan olosuhteita ja muita toimijoita myös omassa palvelutarjonnassaan. Alueen kokonaistarjontaan peilaten voidaan lopulta arvioida liikuntapalvelujen tarjoamien ohjaus- ja tukipalvelujen ajankohtainen riittävyys alueen ja kohderyhmän tarpeisiin nähden. Tämän itsearvioinnin tuottamia havaintoja voidaan edelleen hyödyntää yhä paremmin vaikuttavien jatkotoimien suunnittelussa.

Huomioitavaa

Käytännössä työkalu on dokumentti, jonka pohjalta voi arvioida omaa toimintaansa ja alueen erityispiirteitä. Jatkotoimiin työkalu kannustaa esimerkkitoimien kautta. Työkalussa ei määritetä tarkkoja ja yleisiä toimintaohjeita, johtuen käyttökohteiden moninaisuudesta ja eri alueiden ominaispiirteistä. Työkalun on tarkoitus auttaa toiminnan suunnittelussa innostavasti eikä lannistavasti. Näin ollen on tärkeää huomioida käyttöönotossa toiminnan pitkäjänteisyys. Jokaisessa käyttökohteessa laajojen kartoitusten tekeminen heti työkalun käyttöönoton yhteydessä tai kaikkien ehdotettujen toimien toteuttaminen ei ole esimerkiksi aikaresurssien kautta mahdollista. On olemassa myös useita yhdenvertaisuutta tukevia toimia, jotka eivät ole listattuna työkaluun. Työkalussa esitettyjä huomioitavia asioita voidaankin lisätä, poistaa tai muuttaa eri käyttökohteisiin sopivaksi. Tämäntyyppiseen työkalun yksilöintiin myös kannustetaan. Työkalua voidaan käyttää kertaluonteisesti, mutta parhaat vaikutusmahdollisuudet tulevat systemaattisen käytön kautta. Esim. vuosittain tehty itsearviointi voi tuottaa selkeät, toteutettavissa olevat ja todennettavat kehittämiskohteet ja tavoitteet seuraavan kauden toiminnalle. Työkalun täytön ohessa on järkevää myös dokumentoida kartoitusta ja tavoitteita erillisesti, itselle sopivalla tavalla.

Varsinkin työkalun käyttöönottovaiheen edellyttämä kartoitus vie aikaa. Paras hyöty työkalusta saadaan todennäköisesti silloin, kun sitä täytetään yhdessä alueella toimivien kanssa tai vähintäänkin keskustellaan arviointien tuloksista muilla alueilla vastaavaa työtä tekevien kanssa. Alueiden olosuhteet muuttuvat suhteellisen hitaasti ja siten päivittäminen on käyttöönottoa helpompaa. Oletettavaa on, että systemaattisen käytön myötä työkalun täyttäminen tehostuu ja sen viemä aikaresurssi pienenee samaan aikaan, kun käytön hyödyt toiminnan kehittämisessä kasvavat. Riittävien aikaresurssien varmistamiseksi johdon sitoutuminen työkalun käyttöönotossa ja erityisesti sen käytön tuottamien kehitysehdotusten jalkauttamisessa on siten tärkeää.

Lataa ja muokkaa työkalu omaan käyttöösi

Itsearviointityökalun voi muokata soveltumaan eri kuntien ja työyhteisöjen toimintaan. Lataa alla olevasta linkistä vapaasti työkalupohja, jota voit muokata oman toimintasi näkökulmasta. Työkalupohja on word-tiedostomuodossa. Voit myös ladata pohjan tarkasteltavaksi pdf-tiedostomuodossa, mutta ilman kaikkia toiminnallisuuksia.

Liikuntapalveluiden alueellisten ohjaus- ja tukitoimien itsearviointilomake (docx) / (pdf)

Kiitokset

Kiitokset kaikille itsearviointityökalun kehitykseen osallistuneille ja arvokkaita kommentteja työkalun eri versioista antaneille.