Verkkokoulutus / Online education / Onlineutbildning

YLLI-verkkokoulutus on kokonaisuus lyhyitä luentovideoita, jotka liittyvät liikkumisen yhdenvertaisuuden ja tiedolla johtamisen teemoihin. Videoissa esitellään YLLI-hankkeen tuloksia ja hankkeessa kehitettyjä toimintatapoja sekä työkaluja. Verkkokoulutus on laadittu yhdessä aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimen kanssa ja videoilla esiintyvät asiantuntijat ovat toimineet YLLI-hankkeen tutkijoina Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa. Videot ovat kaikille avoimesti katsottavissa ja vapaasti hyödynnettävissä päätöksenteon tukena. Videoiden kohderyhmää ovat erityisesti kuntien liikunta- ja vapaa-aikatoimen asiantuntijat, mutta myös muut kuntien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen työntekijät.

Verkkokoulutuksen videot löydät osoitteesta Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö -hanke (avikouluttaa.info). Videoihin on tulossa ruotsinkieliset tekstitykset. / Videorna kommer snart att få svensk textning.

Videoiden diaesitykset ovat ladattavissa alta.