PE 1.4. klo 13-15 Uudet ja vanhat osallistumismenetelmät päätösvalmistelussa – virkamiesten ja järjestöjen näkemyksiä

Miltä näyttää nykypäivän järjestöjen osallistuminen poliittiseen päätösvalmisteluun? Toimintatapoja on kehitetty, mutta ovatko rakenteiden muokkaukset muuttaneet osallistumisen vaikutuksia? Osallistumisen merkityksistä puhutaan paljon, ja ihmisten kiinnostus vaikuttaa ympäristöönsä on suurta. Samalla kuitenkin sitoutuminen järjestötoimintaan on vähentynyt, ja vaikuttaminen kanavoituu usein lyhytaikaisemman ja asiakeskeisen toiminnan kautta. Kuvio on monimutkaistunut, ja siksi onkin tärkeää selvittää, miten järjestövaikuttamisen arki nykyään toimii.

Järjestöjen ja muiden yhteiskunnallisten sidosryhmien osallistuminen poliittisten päätösten valmisteluun on muuttunut monella tavalla viimeisten vuosikymmenten aikana. Komitealaitoksesta on luovuttu ja sidosryhmien osallistuminen päätösvalmisteluun on aiempaa monimuotoisempaa. Samalla on kehitetty uusia verkko-osallistumisen menetelmiä kuten verkkokeskustelut ja -kyselyt (esim. Otakantaa.fi).

Juho Vesan ja Anu Kant0lan esitys pyrkii antamaan kokonaiskuvan eri osallistumismenetelmien käytöstä ja merkityksestä päätösvalmistelussa. Erityisesti verkko-osallistumisen eri keinot korostuvat.

Esitys pohjautuu vuodenvaihteessa 2015-2016 virkamiehille ja järjestöille suunnattujen kyselyjen tuloksiin. Vesa ja Kantola lähestyvät aihetta kolmesta näkökulmasta. Ensiksi he kuvaavat kerätyn aineiston pohjalta, miten paljon virkamiehet käyttävät eri osallistumismenetelmiä säädösvalmistelussa. Virkakunnan toiminnan rinnalla pohditaan, missä määrin järjestöt niitä käyttävät. Toiseksi tarkastellaan virkamiesten ja järjestöjen arvioita eri osallistumismenetelmien toimivuudesta ja hyödyllisyydestä. Kolmanneksi kysytään, lisääkö verkko-osallistuminen järjestöjen yhdenvertaisuutta: onko se antanut äänen sellaisille järjestöille, joilla on käytössään vähemmän resursseja ja joita ei ole perinteisesti kutsuttu mukaan päätösvalmisteluun?

Tiedonjanoisemmille löytyy taustaluettavaksi seuraavia julkaisuja:

Matikainen, J., Talvitie-Lamberg, K. & Kunnas, H. (2008) Virkamiesten asennoituminen verkko-osallistumista kohtaan. Hallinnon tutkimus 26: 4, 22-37.
http://www.doria.fi/handle/10024/60271

Chalmers A. & Shotton, P. (2015) Changing the Face of Advocacy? Explaining Interest Organizations’ Use of Social Media Strategies. Political Communication. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10584609.2015.1043477

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *