2018 seminaarin ohjelma

Yhteisluomisen politiikat -seminaari on suunnattu päätöksenteon, politiikan ja suunnittelukäytäntöjen tutkijoille, asiantuntijoille ja jatko-opiskelijoille. Seminaarisarjan tarkoituksena on tarjota foorumi keskustelulle yhteisluomisen (co-creation) roolista tutkimuksessa, innovaatiotoiminnassa ja näitä koskevassa päätöksenteossa.

Yhteisluominen, jossa tuotteita tai palveluja kehitetään yhdessä mahdollisten tulevien käyttäjien kanssa on pitkään ollut vakiintunut osa yritysten innovaatiotoimintaa. Viimeaikoina yhteisluomisen käytännöt ovat löytäneet tiensä innovaatiotoiminnan lisäksi akateemiseen tutkimukseen samoin kuin tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunnitteluun ja toteutukseen. Keskeistä toiminnassa on pyrkimys yhteiskunnallisten tarpeiden välittämiseen tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan. Vaikka yhteisluomisen käytännöt ovat syntyneet rikastuttamaan kaavoihin kangistuneita käytänteitä, uusien ajattelu- ja toimintatapojen tuominen tutkimuksen pelikentille ei tietenkään ole täysin ongelmatonta. Tutkimuksellisesti onkin kiinnostavaa pyrkiä ymmärtämää niitä vaikutuksia, reunaehtoja ja mahdollisuuksia, joita uudenlaiset yhteisluomisen käytännöt tuovat tullessaan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehitykseen.

Seminaarisarjassa kuullaan ajankohtaisia puheenvuoroja ja analyyseja niin KTK:n omien tutkijoiden kuin ulkopuolisten asiantuntijoiden esittämänä. Esimerkkejä seminaarissa käsiteltävistä ja työn alla olevista teemoista ovat:

  • co-creation alustat ja niiden integrointi yliopistojen toimintaan
  • ‘neljäs sektori’ ja sen rooli tutkimuksessa, suunnittelussa ja päätöksenteossa
  • yhteisluominen ‘hyperkilpailun’ kontekstissa
  • vastuullisen tutkimustoiminnan periaatteet käytännössä
  • yhteisluovan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan uudet kapasiteetit

Seminaarin taustalla on Kuluttajatutkimuskeskuksessa toteutettava FIT4RRI-hanke, jossa tutkitaan avoimen ja vastuullisen tieteen jalkautumista Suomessa. Yhteisluomisen politiikat on jatkoa Kuluttajatutkimuskeskuksessa vuosina 2015-2016 järjestetylle osallistuvan päätöksenteon seminaarisarjalle, joka järjestettiin PE2020-hankkeen puitteissa.

Esitysten kieli: suomi tai englanti

Tila: Unioninkatu 40, Metsätalo, tila ilmoitetaan tapahtuman tietojen yhteydessä.

Aikataulu:

2.2.2018 klo 13-15 Markku Mattila, Suomen Akatemia
Vastuullinen tiedepolitiikka Suomessa – kohti uusia pelinavauksia

23.3.2018 klo 13-15 Markku Anttonen ja Linda Turunen, Helsingin yliopisto/ KTK

20.4.2018 klo 13-15 Susanna Vase ja Mikko Rask, Helsingin yliopisto/ KTK
Yhteisluominen vastuullisen tiedepolitiikan välineenä – ajankohtaisia tutkimusteemoja

4.5.2018 klo 13-15 Maarit Haataja ja Leena Ripatti-Torniainen, Helsingin yliopisto
Co-creation as a Strategy for Universities

18.5.2018 klo 13-15 Petrus Kautto (Syke) & Noora Alasuutari (Krimo/HY), Helsingin
Yhteisluomisen politiikat lainvalmistuksessa – Politics of co-creation in Drafting Law

Esityksiä on noin kolmen viikon välein. Kevään 2018 jäljellä olevista tapaamisista tiedotetaan piakkoin tällä sivustolla.

Yhteydenotot: Dos. Mikko Rask, Helsingin yliopisto, tel. 050 3222 012, sähköposti mikko.rask[at]helsinki.fi tai Nina Kahma, Helsingin yliopisto, tel. 050 5431 350, sähköposti nina.kahma[at]Helsinki.fi.