Projektit

YMPAKAT-ryhmä keräsi Ympäristömuutos ja -politiikan oppiaineen opiskelijoilta ja opettajilta ehdotuksia opetuksen kehittämiseen saatujen määrärahojen käyttöön vuodelle 2014. Ehdotuksia kerättiin ymp-info-sähköpostilistan kautta helmi-maaliskuussa 2013 ja niitä saapui yhteensä 32 kappaletta.

Ryhmä valitsi opettajien akatemian asettamien sekä omien kriteeriensä pohjalta toteutettavaksi sopivat ehdotukset, jotka konkretisoituivat seuraaviksi projekteiksi:

Pohjana toteutettavien projektien valintaan toimivat seuraavat kriteerit:

  • Opetuksen suunnittelu on tehtävä kokonaisuutena
  • Yhteisöllisyyden kehittäminen YMPillä
  • Mahdollisimman monen tulee hyötyä ehdotuksista
  • Pitkäjänteisyys opetuksen kehittämisessä: kertaluontoisuuden välttäminen