Keskeisiä käsitteitä

Ympäristökasvatuksen laaja-alaisuuden vuoksi siihen liittyy useita käsitteitä. Samoja käsitteitä käytetään usein eri yhteyksissä eri tavalla.

Keskeisiä ja keskustelua herättäneitä termejä ovat ympäristö, luonto, kestävä kehitys, ympäristöherkkyys, ympäristötietoisuus, ympäristövastuullisuus, voimaantuminen ja valtaantuminen. Tämän osion tavoitteena ei ole määritellä kyseisiä käsitteitä yksiselitteisesti, vaan pikemminkin esitellä niihin liittyviä näkökulmia. Lisäksi osiossa esitellään lyhyesti erilaisia ympäristökasvatuksen osa-alueita.

Ympäristökasvatuksen kentällä on koettu tarpeelliseksi käsitteiden tarkempi määritteleminen. Määritelmiä on kaivattu selkeyttämään alan kielenkäyttöä sekä pohjaksi julkiselle keskustelulle. Tällä hetkellä on käynnissä ympäristökasvatuskäsitteiden määrittelyyn tähtäävä hanke, josta löydät tietoa tästä (Kierrätyskeskus).

Aloita käsitteisiin tutustuminen tästä

lokki.jpg

Kuva: Katariina Syrjäsuo

 

© 2020 A MarketPress.com Theme