Valtautuminen

Valtautuminen ja voimaantuminen ovat keskeisiä tekijöitä ympäristövastuullisen käyttäytymisen kehittymisessä. Valtauntumisella tarkoitetaan prosessia, jossa ihmisen kyky ja mahdollisuudet toimia kasvavat. Valtauntumisessa haastellista on vallan ottaminen ja sen antaminen.

Esimerkiksi Paloniemen ja Koskisen mallissa valtautuminen on keskeinen osa ympäristövastuullisen osallistumisen oppimisprosessia.

cataratas-de-iguazu.jpg

Kuva: Tuija Koski-Lammi

<–          –>

<– Keskeisiä käsitteitä

© 2020 A MarketPress.com Theme