Voimaantuminen

Voimaantuminen ja valtautuminen  ovat keskeisiä tekijöitä ympäristövastuullisen käyttäytymisen kehittymisessä. Voimaantumisella tarkoitetaan prosessia, jossa yksilön usko omiin kykyihinsä vaikuttaa kasvaa. Esimerkiksi Paloniemen ja Koskisen mallissa voimaantuminen on  keskeinen osa ympäristövastuullisen osallistumisen oppimisprosessia.

Voimaantumisessa keskeisenä ajatuksena on, että se lähtee ihmisestä itsestään. Voimaantuminen on henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi, eikä voimaa voi antaa toiselle. Voimaantumisprosessia voidaan kuitenkin hienovaraisesti tukea, antaa sille mahdollisuus.

licancabur.jpg

Kuva: Tuija Koski-Lammi

Kirjallisuutta

Paloniemi & Koskinen 2005

<–          –>

<– Keskeisiä käsitteitä

© 2020 A MarketPress.com Theme