Ympäristöherkkyys

Ympäristöherkkyydellä tarkoitetaan ihmisen kokemusten ja havaintojen pohjalle rakentuvaa tunnepitoista, empaattista suhdetta ympäristöön. Ympäristöherkkyyden kehittymisessä olennaisen tärkeitä ovat lapsuudessa saadut hyvää oloa, esteettistä nautintoa ja henkistä hyvinvointia sisältävät ympäristökokemukset.

Ympäristöherkkyys on kykyä havainnoida ja aistia ympäristöä ja tätä kautta huomata myös ympäristössä tapahtuvat muutokset. Keskeistä on myös omien tekojen ympäristövaikutusten ymmärtäminen. Myönteisiin ympäristökokemuksiin ja ympäristöherkkyyteen liittyy läheisesti käsite luonnosta mielipaikkana.

ymparistoherkkyys.jpg

Kuva: Tuija Koski-Lammi 

Mitä miellyttävää tai epämiellyttävää Sinä olet tänään havainnut ympäristössäsi?

Kirjallisuutta

Aura ym. 1997

Globus – ympäristökasvatuksen opiskeluohjelma 1999

Hungerford & Volk 1990

Jeronen & Kaikkonen 2001

Wahlström 1997

<–          –>

<– Keskeisiä käsitteitä

© 2020 A MarketPress.com Theme