Ympäristökasvatuksen muodot

Monenlaista toimintaa on kutsuttu ja kutsutaan ympäristökasvatukseksi. Kestävä kehitys -käsitteen käytön yleistyessä 1990-luvulla alettiin ympäristökasvatuksen rinnalla puhua myös kestävää kehitystä edistävästä kasvatuksesta. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja ympäristökasvatuksen suhde on herättänyt runsaasti keskustelua sekä Suomessa että muualla maailmassa. Nämä kaksi kasvatusnäkökulmaa voidaan nähdä toistensa osina tai eri tavoilla rinnakkaisina.

keke.jpg

Erilaisia tapoja jäsentää ympäristökasvatuksen ja kestävää kehistystä edistävän kasvatuksen suhdetta. Klikkaa kuva suuremmaksi!

Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen käsitteeseen liittyy joitakin ongelmia. Ongelmat liittyvät lähinnä kestävä kehitys -käsitteeseen.  Tässä mielessä ympäristökasvatus on käsitteenä neutraalimpi, vaikka myös ympäristökasvatusta on kritisoitu liiasta ihmiskeskeisyydestä.

Käsitteisiin liittyvien ongelmien takia jotkut tutkijat käyttävätkin esimerkiksi termejä kestävyyttä edistävä kasvatus (education for sustainability) tai kestävää tulevaisuutta edistävä kasvatus (education for sustainable future). Näiden käsitteiden  käyttämisellä halutaan taloudellisen kehityksen sijaan painottaa pyrkimystä kestävämpään ja parempaan elämisen laatuun tulevaisuudessa.

Linkkejä 

Muita ympäristökasvatuksen osa-alueita  ja painotuksia

Kirjallisuutta

Ympäristökasvatuksen ja kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen suhteesta

Wolff 2004

Tani ym. 2007

Tilbury & Cooke 2005

<–

<– Keskeisiä käsitteitä

© 2020 A MarketPress.com Theme