Ympäristötietoisuus

Monet tutkijat ovat määritelleet ympäristötietoisuuden kokonaisuudeksi, joka sisältää sekä luonnonympäristöön että kulttuuriympäristöön ja niiden riippuvuussuhteeseen liittyviä tietoja, asenteita, tunteita sekä toiminnallisia elementtejä. Toiminnallisen puolen sisältymisestä ympäristötietoisuuteen ei kuitenkaan ole saavutettu täyttä yksimielisyyttä.

Ympäristötietoisuuden voi määritellä esimerkiksi seuraavalla tavalla: ympäristötietoisuus on tietoa ja ymmärrystä siitä, mihin ihmisen ja ympäristön suhde ja vuorovaikutus perustuvat. Ympäristötietoisuuteen sisältyy samanaikaisesti myös ymmärrys edellä mainitun vuorovaikutuksen lainalaisuuksista ja säännönmukaisuuksista sekä omista ja eri toimijoiden vaikutusmahdollisuuksista vuorovaikutukseen liittyvissä muutoksissa. Tällä tavoin määriteltynä ympäristötietoisuuden käsite ei siis sisällä toiminnallista ulottuvuutta toisin kuin ympäristövastuullisuus.

toukka1.jpg

Kuva: Annukka Alppi

Kirjallisuutta

Järvikoski 2001

<–          –>

<– Keskeisiä käsitteitä

© 2020 A MarketPress.com Theme