Koulutus ja tutkimus

Ympäristökasvatus, -opetus ja -valistus ovat avainasemassa pyrittäessä kohti kestävää elämäntapaa. Ympäristökasvatus on poikkitieteellinen ja monitieteinen oppiaine, jonka opiskelijat edustavat useita eri aloja. Se rakentuu luonnontieteelliseen ja yhteiskunnalliseen tietoon ympäristöstä, mutta pitää sisällään myös eettisen ja esteettisen näkökulman. Ympäristökasvatuksessa on tärkeää  tulevaisuusajattelu  ja kriittisyys  sekä ongelmanratkaisuun ja toisaalta muutoksiin sopeuttavat opetusmenetelmät.

Ympäristökasvatusta voi opiskella yliopistossa, mutta aiheeseen liittyvää koulutusta on runsaasti tarjolla myös esimerkiksi ammattikorkeakouluissa, erilaisissa opistoissa sekä luonto- ja ympäristöjärjestöissä.

Ympäristökasvatus on myös tieteenala, jossa tehdään paljon ajankohtaista tutkimusta. Ympäristökasvatukseen liittyviä tutkimuksia tehdään yliopistoissa ja korkeakouluissa monista eri näkökulmista.

tietokoneet.jpg

Kuva: Minttu Paananen

Siirry

© 2020 A MarketPress.com Theme