Tutkimus

Ympäristökasvatus on verrattain nuori tieteenala ja sen sijoittaminen tieteen kenttään ei ole ihan yksinkertaista. Paljon on pohdittu sitä, onko ympäristökasvatus oma tieteenala vai kuuluuko se jonkin muun tieteenalan alle. Onko se kasvatustiedettä, ympäristötiedettä, filosofiaa, etiikkaa tai onko kenties kyse ympäristönsuunnitteluun kuuluvista asioista.

Näihin pohdintoihin tuskin löytyy yhtä ainoaa vastausta, sillä monien eri alojen tutkijat ovat olleet aktiivisia ympäristökasvatuksen tutkimuksessa. Ympäristökasvatuksen opetuksesta ovat perinteisesti kuitenkin vastanneet opettajankoulutuslaitokset ja valtaosa tutkimuksista on esitelty kasvatustieteellisissä teoksissa ja julkaisusarjoissa.

Ympäristökasvatukseen liittyvää tutkimusta tehdään useassa yliopistossa. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksella on maantieteen ja ympäristökasvatuksen professorin virka ja siellä toimii biologian ja maantieteen didaktiikan tutkimuskeskus, jonka alaisuudessa tehdään myös ympäristökasvatukseen liittyvää tutkimusta.

 Ympäristökasvatuksen pohjoismainen tutkimus- ja opetusverkosto:

http://www.vasa.abo.fi/users/ipalmber/MiPeNatverk.htm

p1050765.JPG

Kuva: Katariina Syrjäsuo

Kirjallisuutta

Cantell 2004

Siirry

<– Koulutus ja tutkimus

© 2020 A MarketPress.com Theme