Opiskelu

Ympäristökasvatuksen opiskelu yliopistossa

Ympäristökasvatus on yliopistollinen oppiaine ja siitä voi tehdä erilaisia sivuainekokonaisuuksia useassa yliopistossa. Ympäristökasvatukseen liittyviä opinnäytetöitä valmistuu myös useita vuosittain. Opetusta kannattaa lähteä etsimään esimerkiksi oman yliopistonsa soveltavan kasvatustieteen laitokselta. Ympäristökasvatuksen kursseja saattaa olla osana muita opintoja, vaikkei varsinaisia alan kokonaisuuksia voisikaan suorittaa. Ainakin Helsingin ja Oulun yliopistoissa tarjotaan myös jatkokoulutusta sekä alan tutkimusta.

Ympäristökasvatuspainotteinen luokanopettajankoulutus Åbo Akademin Vaasan yksikössä:

http://www.vasa.abo.fi/pf/li/mat/default.htm 

 

Ympäristökasvatus ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakouluissa ei ainakaan tällä hetkellä järjestetä varsinaisia ympäristökasvatuksen opintokokonaisuuksia, mutta kestävän kehityksen koulutusohjelmia löytyy eri ammattikorkeakouluista. Opetuksessa on usein ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen koulutuksen aspekteja tai kokonaisia kursseja.

ympkasvatus6.jpg

Kuva: Minttu Paananen

Kenestä voi tulla ympäristökasvattaja?

Ympäristökasvattajat ovat kiinnostuneita luonnosta ja ympäristön hyvinvoinnista sekä haluavat edistää lasten, nuorten ja aikuisten ympäristötietoisuutta ja ympäristömyönteistä käyttäytymistä. Työssä vaaditaan sekä pedagogista osaamista että ympäristöasioiden hallintaa. Useimmat ympäristökasvattajat ovat opiskelleet sekä kasvatus- että luonnontieteitä, kuten biologiaa, maantiedettä, metsä- tai ympäristöalaa.

Ympäristökasvattajat voivat toimia monenlaisissa opetus-, hallinto- ja suunnittelutehtävissä. Mahdollisia työpaikkoja ovat esimerkiksi luonto- ja ympäristökoulut, muut oppilaitokset, järjestöt, yhdistykset ja ympäristökeskukset. Ympäristökasvattajia työllistävät myös monenlaiset projektit ja hankkeet. Ympäristökasvattajana voi toimia myös työnsä ohessa – kuten monet opettajat tekevätkin.

Kiinnostaako Sinua ympäristökasvattajan ammatti? Lue lisää

Muu koulutus

Täydennyskoulutus, kurssit ja seminaarit

Siirry

<– Koulutus ja tutkimus

© 2020 A MarketPress.com Theme