Missä toteutetaan?

Ympäristökasvatusta tarvitaan niin ruohonjuuritasolla kuin valtakunnallisestikin, jotta ympäristön tila parantuu. Sen pitäisi olla läsnä sekä kotona, oppilaitoksissa että yrityksissä.

Tässä osiossa pohditaan, missä ympäristökasvatusta toteutetaan. Laajin alue on varmaan oppilaitokset, missä pyritään kasvattamaan ympäristövastuullisia kansalaisia. Toisaalta kodin ympäristömyönteinen ilmapiiri ja vanhempien ja sukulaisten suhtautuminen ympäristöasioihin vaikuttavat merkittävästi lapsen ympäristösuhteen kehittymiseen. Koulun kasvatustyö tukee kodin kasvatusta, mutta ei voi korvata sitä.

Luonnonharrastusjärjestöt tukevat sekä kodin että oppilaitosten ympäristökasvatustyötä järjestämällä tapahtumia, kerhoja ja vaikutusmahdollisuuksia. He toimivat myös asiantuntijoita yrityksille ja organisaatioille. Yritysten ympäristöoasaaminen on tärkeää, jotta kuluttajat voivat vaikuttaa valinnoillaan. Valtakunnallisesti ympäristökasvatuksen näkyvyyden takaavat kuitenkin organisaatiot säännöksillään. Kun otamme kaikki yhdessä vastuuta ympäristökasvatuksesta ja muutoksen teosta, saamme aikaan parempaa.

Missä sinä toteutat ympäristökasvatusta?

poni.jpg

Kuva: Mahnalan Ympäristökoulu

Siirry

  • Organisaatiot
  • Yritykset
  • Koulut ja oppilaitokset
  • Järjestöt
  • Kodit
  • © 2020 A MarketPress.com Theme