Järjestöt

Luonnonharrastus- ja ympäristösuojelujärjestöt tarjoavat luontokokemuksia ja vaikutusmahdollisuuksia aikuisille ja lapsille. Ne järjestävät retkiä, leirejä ja tapahtumia sekä pitävät luontokerhoja.

Ympäristökasvatuksesta kiinnostuneille nuorille ja aikuisille tarjotaan koulutuskursseja ja – seminaareja. Järjestöistä voi myös osta tai lainata ympäristökasvatusvihkosia ja luonnonharrastusvälineitä kerhojen ja koulujen käyttöön sekä omille retkilleen. Ympäristöetsivät on eräs luontokerhojen suosima ala-asteellaisille suunnattu ympäristökasvatustehtäväsarja, jota lainataan ja hankitaan kerhoihin ja kouluille.

Järjestöt järjestävät myös mielenosoituksia ja tiedotustilaisuuksia, ja pyrkivät muutenkin saamaan ympäristöasiat kuuluville yhteiskunnassa. Lisäksi järjestöillä on asiantuntijatehtäviä politiikassa ja yrityksissä.

Esimerkiksi Suomen Luonnonsuojeluliitto järjestää tapahtumia ja retkiä ensisijaisesti aikuisille sekä pyrkii vaikuttamaan ympäristönsuojelutyöhön Suomessa ja kansainvälisesti. Luonto-liitto on lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö. Lapsille ja nuorille järjestävät luonnonläheistä toimintaa myös esimerkiksi Suomen partiolaiset ja 4H-liitto.

Maailmanlaajuisesti aktiivisia järjestöjä ovat mm. WWF, Maanystävät, Greenpeace ja Birdlife, joilla on alajärjestöjä ympäri maailmaa. Nämä järjestöt ovat keskittyneet vaikuttamaan ympäristönsuojelutyöhön kampanjoilla, tempauksilla ja tiedotuksella. Myös kansainvälisten järjestöjen yksi tärkeä tehtävä on toimia asiantuntijoina luontoon ja ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa.

Opiskelijoiden Ympäristökasvatus ja yhteiskunta -kurssilla tekemiä selvityksiä

SYKSE

Kepa

Linkkejä

Luonto-liitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto

Maanystävät (suomi)

Greenpeace (suomi)

Birdlife

WWF

Suomen partiolaiset

Suomen 4H-liitto

Suomen ympäristökasvatuksen seura (Sykse)

Nuorten akatemia

Lisää järjestöjä

Kirjallisuutta

Ahonen & Hinkkanen 1999

Siirry

Missä toteutetaan?

© 2020 A MarketPress.com Theme