Kodit

Ihmiset viettävät suurimman osan ajastaan kodeissa ja perheen parissa, minkä takia on tärkeää ulottaa ympäristökasvatus myös tälle yksityisemmälle sektorille. Siinä missä muiden esittelemiemme tahojen ympäristökasvatus on näkyvää ja sitä jopa mainostetaan, on kodeissa tapahtuvalle ympäristökasvatukselle tyypillistää eräänlainen ”näkymättömyys”. Vanhempien roolia ympäristökasvattajina ei osata ajatella, eikä välttämättä tiedetä, mitkä asiat ovat ympäristökasvatuksellisesti olennaisia.

Kuitenkin vanhemmilla ja muilla sukulaisilla on suuri vaikutus siihen, millainen ympäristösuhde lapselle kehittyy. Ympäristösuhteen kehittymiseen vaikuttaa mm. se, millaisiin ympäristöihin ja paikkoihin vanhemmat vievät lapsiaan sekä se, miten vanhemmat itse suhtautuvat ympäristövastuulliseen toimintaan ja puhuvat siitä. Toisaalta myös lapsilla saattaa olla ympäristökasvattajan rooli: koulussa opitut ympäristöystävälliset käyttäytymismallit siirtyvät koteihin, mikäli siihen annetaan mahdollisuus.

Luomupuuro on hyvää! Kuva: Annukka Alppi

Katso myös Arjen valinnat ja vaikuttaminen

Kirjallisuutta

Cantell & Larna 2006

Vähemmästä enemmän ja paremmin 2005

Siirry

Missä toteutetaan?

© 2020 A MarketPress.com Theme