Koulut ja oppilaitokset

Ympäristökasvatuksella on merkittävä osa kansainvälisissä ja kansallisissa ympäristöä käsittelevissä kokouksissa ja asiakirjoissa, joissa esitetään keinoja pyrkiä kestävään tulevaisuuteen. YK onkin julistanut vuodet 2005–2014 kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmeneksi.

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto on tehnyt Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategian ja sen toimeenpanosuunnitelman vuosille 2006–2014. Raportin mukaan kasvatuksen ja koulutuksen tulee huolehtia, että kaikilla on kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentamiseen ja kestävään elämäntapaan sitoutumiseen tarvittavia tietoja, taitoja, valmiuksia ja näkemyksiä.

Sitä, mitä kestävän kehityksen tulisi tarkoittaa koulujen toiminnassa, ei ole selkeästi määritelty Laininen, Manninen ja Tenhunen ovat määritelleet raportissaan Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa (2006) (pdf) joitakin yleisiä periaatteita kestävän kehityksen huomioimiseen oppilaitoksissa:

  • Kestävän kehityksen osa-alueiden toteutumista tulee tarkastella samanaikaisesti.

  • Kestävän kehityksen näkökulmat tulee sisällyttää koulun kaikkeen toimintaan. Oppilaitoksen tulisi olla itsessään esimerkki kestävästä elämäntavasta.

  • Oppimisympäristöt tulee laajentaa koulun ulkopuolelle, jotta oppilaat voivat saada kokemuksia toimimisesta aidoissa ympäristöissä, vuorovaikutuksesta erilaisten ihmisten kanssa sekä osallistumisesta ja vaikuttamisesta.

  • Kestävän kehityksen mukaisen kasvatuksen toteuttamisessa tulee huomioida kasvatettavien ikä, kouluaste ja valmiudet toimia.

mukulaleinikkeja1.jpg

Kuva: Marjatta Värttö

Seuraavissa linkeissä esitellään ympäristökasvatuksen toteutusta eri oppilaitoksissa

 Kirjallisuutta

Agenda 21 2004

Education for sustainable development 2007

Siirry

Missä toteutetaan?

© 2020 A MarketPress.com Theme