Toisen asteen oppilaitokset

Kestävä kehitys on keskeisessä asemassa sekä lukion että ammattikoulujen opetus-suunnitelmien perusteissa. Lukion opetussuunnitelmassa lähtökohtana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Ympäristökasvatusta käsitellään aihekokonaisuuksissa: kestävä kehitys, aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys sekä kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus. Ympäristökasvatuksellisia teemoja pyritään käsittelemään usean eri oppiaineen yhteydessä.

Ammattikouluille ja -korkeakouluille on luotu kestävän kehityksen strategia, jossa pyritään siihen, että kestävä kehitys tulisi esiin läpäisyperiaatteella kaikessa ammattioppilaitosten toiminnassa. Keke-tavoitteiden pitäisi näkyä myös opiskelijoiden työharjoitteluissa, opinnäytetöissä ja tutkimuksessa.

Ammattikoulutuksessa pyritään myös lisäämään kestävän kehityksen erityisosaamista ja kouluttamaan laaja-alaisia ympäristöosaajia elinkeinoelämän, julkishallinnon ja järjestöjen palvelukseen (esim. Turun ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu).

Yleisesti nuorten ja aikuisten ympäristökasvatuksessa tärkeää on tiedon lisääminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen. Osallistuminen voimannuttaa toimimaan ja oma havainnointi ja tutkimukset auttavat ymmärtämään. Ympäristökasvatuksessa pitäisikin panostaa myös aikuisopetuksessa kokemuksellisuuteen ja nuorten kuunteluun, jotta nuorista kehittyisi aidosti ympäristövastuullisia. Kirjatieto ei auta ymmärtämään prosesseja käytännössä. Olisi hienoa, jos nuoret voisivat osallistua ympäristönsuojeluprojekteihin ja tutkimustoimintaa kunnassaan. Tämä edellyttäisi oppilaitosten, ympäristökeskusten ja kunnan laajempaa yhteistyötä.

Ympäristökasvatuksen käytännönopetusta eri ammattialueilla annetaan ammattikoulujen ja korkeakoulujen lisäksi myös maatalousoppilaitoksissa. Näissä ammattiin valmistavissa koulutuksissa panostetaan kukin työn ympäritökasvatuksellisiin tavoitteisiin ja koulutetaan esimerkiksi luonto-ohjaajia, eräoppaita ja ympäristökasvattajia.

Kirjallisuutta

Lukion opetussuunnitelma

Ammattikoulujen ja -korkeakoulujen opetussuunnitelmat

Kestävä kehitys Suomen ammakorkeakouluissa, Sudenet (Siukko 2006)

Kohti kestävää ammatillista koulutusta

Kestävän kehityksen toteutuminen ammatillisissa oppilaitoksissa ja opettajien täydennyskoulutustarpeet

Siirry

<– Koulut ja oppilaitokset

© 2020 A MarketPress.com Theme