Perusopetus

Uusin perusopetusta ohjaava suunnitelma (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet) on vuodelta 2004. Vaikka sanaa ympäristökasvatus ei enää opetussuunnitelmasta löydykään, on peruskoulun arvopohjana ympäristökasvatuksen kannalta hyvin keskeisiä asioita: ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ympäristökasvatuksen sisällöt näkyvät myös aihekokonaisuuksissa (esim. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta sekä Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys) ja ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa erityisesti ympäristö- ja luonnontiedossa sekä biologiassa ja maantiedossa.

Lasten kasvaessa vaikutusmahdollisuuksia ja henkilökohtaista vastuuta ympäristöasioista pyritään lisäämään. Tavoitteena on kasvattaa ympäristövastuullisia kansalaisia, joilla on tietoa, taitoa ja halua toimia ympäristön puolesta. Ihanteena on myös, että ympäristökasvatus tulisi esiin monissa oppiaineissa ja näkyisi myös lasten omaehtoisena vaikuttamisena ja toimissa. Ympäristökasvatuksen toteuttaminen kuitenkin vaihtelee paljon kouluittain yksittäisestä ympäristöpäivästä vuosia kestävään laajaan paneutumiseen. Hyvä esimerkki pitkäjänteisestä koko koulun kattavasta ympäristökasvatuksesta on Hämeenkyrön Mahnalan Ympäristökoulu.

Koulujen ympäristökasvatuksen tueksi on tehty erilaisia ympäristö- ja kestävän kehityksen ohjelmia. Tunnetuin ja käytetyin niistä lienee Suomen ympäristökasvatuksen seuran koordinoima Vihreä lippu. Toinen käytössä oleva, laaja ohjelma on Okka-Säätiön (Koulutus-, kasvatus- ja kulttuurialojen säätiö) hallinnoima koulujen ympäristösertifiointi. Oppilaiden omia vaikuttamismahdollisuuksia pyrkii lisäämään Hesan Nuorten Ääni – kampanja.

Kuva: Hannu Järvinen

Kirjallisuutta

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004

Opas oppilaitosten ympäristösertifiointiin 2004

Siirry

<– Koulut ja oppilaitokset

© 2020 A MarketPress.com Theme