Yliopisto ja korkeakoulu

Yliopisto- ja korkeakouluopetuksessa kestävän kehityksen tulisi tulla esiin läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa: opetusuunnitelmissa, opetuksessa ja käytännön toiminnassa. Keke-tavoitteiden pitäisi näkyä myös opiskelijoiden työharjoitteluissa, opinnäytetöissä ja tutkimuksessa. Tämän lisäksi ympäristökasvatus on yliopistollinen oppiaine ja tutkimusala.

Tieteellisemmältä kannalta ympäristökasvatusta lähestytään yliopisto-opetuksessa. Siellä mm. tutkitaan ympäristökasvatuksen ja keke-kasvatuksen käsitteitä ja tutustutaan ympäristökasvatusmalleihin ja pohditaan eri tahojen ympäristökasvatusta. Tarkoituksena on oppia käsitteitä, pohtia ympäristökasvatukseen liittyviä aiheita kriittisesti ja tutustua ympäristökasvatukseen monesta näkökulmasta. Alla olevasta linkistä löytyy tarkempi kuvaus yliopistollisesta ympäristökasvatuksen koulutuksesta.

kukkia.jpg

Kuva: Annukka Alppi

Katso myös Opiskelu

Siirry

<– Koulut ja oppilaitokset

© 2020 A MarketPress.com Theme