Verkostoituminen

Ympäristökasvatus ei ole enää vain pienen joukon vastuulla. Ympäristökasvatustahojen välinen yhteistyö on lisääntynyt ja eri tahot vahvistavat toisiaan kumppanuudella ja verkostoitumisella.

Miksi ja mitä?

Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston strategian (2006) (pdf) mukaan päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia tulee tukea yhteistyöhön muiden ympäristökasvatusta edistävien tahojen kanssa.

Miten saada koulu- ja muut ympäristökasvatusverkostot kohtaamaan toisensa

\Documents and Settings\jatta\Omat tiedostot\ympkas\terho.gif\Documents and Settings\jatta\Omat tiedostot\ympkas\terho.gif

Kuvassa Vihdin Ympäristökasvatuksen ikivihreä toimintamalli, Lindfors-Salo-Huuhtanen http://www.edu.fi/teemat/keke/

© 2020 A MarketPress.com Theme