Alueellisesti

Alueellisella verkostoitumisella voidaan kehittää sekä virallista hallinnon yhteistyötä että epävirallista usein toiminnallista työtä. Kun alueen vahvuudet saadaan yhteiseen käyttöön voidaan edistää kestävää kehitystä. Alueellisesti voidaan välittää tietoa laajemmissa koulutus- ym. tapahtumissa, hoitaa materiaalin toimittamista ja tuottamista ympäristökasvatuksen eri sektoreilla ja ympäristövastuullisessa tuotannossa.

Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston strategian (2006) (pdf) mukaan Koulutusjaosto esittää, että maahamme luodaan alueellisesti kattava kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen kehittämiskeskusverkosto. Kehittämiskeskukset toimivat alueellisina osaamiskeskittyminä ja ne keräävät ja välittävät kehittämisideoita. Yhteydet yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin ovat tärkeitä.

Viime vuosina on eri puolille Suomea perustettu alueellisia yhteistyöryhmiä, joissa on edustettuina mm. alueellisia ympäristökeskuksia, lääninhallituksen edustajia, nuorisokeskuksia, mesähallituksen edustajia, kuntia (kuntien ympäristötoimi, päiväkoteja, kouluja, oppilaitoksia), järjestöjä, yksityishenkilöitä ja yrityksiä. Näistä yhteistyöryhmistä kootaan tietoa osoitteeseen www.edu.fi/teemat/keke > Kumppanit > Alueellisia yhteistyöryhmiä.

Esimerkkejä aktiivisista alueellisista ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmistä

Pirkanmaalla (PYY)
Keski-Suomessa (Piispala)
Pohjois-Savossa (Metsäkartano)

Varsinais-Suomessa (Haavi)

Kestävän kehityksen toimikunnan alue- ja paikallisjaosto

APAJA edistää kehitystä ja verkostoitumista alue- ja paikallishallinnossa yhteistyössä eri hallinnon tasojen ja muiden toimijoiden kanssa. APAJA haluaa olla myös koulujen kanssa yhteistyössä. Jaostossa ollaan kiinnostuneita saamaan paikallisia ja alueellisia konkreettisia esimerkkejä.

Kirjallisuutta

Alueellisen ympäristökasvatuksen kehittämissuunnitelma ‘Kasvata Ennaltaehkäise Valvo Korjaa’ (Kiiskinen & Karjalainen 2007)

Siirry

paluu Verkostoituminen

© 2020 A MarketPress.com Theme