Valtakunnallisesti

Valtakunnallisestikin katsoen ympäristökasvatusta ja kestävän kehityksen kasvatusta ollaan kehittämässä voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin. Tähän ovat vaikuttaneet paitsi yksittäisten kansalaisten arvomaailmasta kumpuava sosiaalinen tilaus niin kansalliset ja kansainväliset sopimukset. Käynnissä on useita valtakunnallisa ja alueellisia prosesseja, jotka luovat, lisäävät ja ohjaavat ympäristökasvatusta ja sen toimintaedellytyksiä aivan uudella tavalla. On nähtävissä, että ollaan menossa kohti uutta ympäristöpolitiikan ja -ajattelun linjaa, jossa aiempaa vahvemmin korostuvat ennaltaehkäisevät toimintatavat sekä alueellinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö. Keskeistä on toisiaan tukevien kehittämisprosessien yhteensovittaminen ja koordinointi.

Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran (SYKSE) roolina on toimia valtakunnallisesti ympäristökasvatustiedon solmukohtana sekä vaikuttamiskanavana hallintoon päin. Työkaluina toiminnassa ovat:

  • Verkkonen -sähköpostilista

  • Syksen verkkosivut

  • Ympäristökasvattaja -lehti

  • Ympäristökasvatuspäivät

  • Verkostotapaamiset

  • Yhdyshenkilöt Syksen ja verkostoiden välillä

Opetushallitus kehittää mm. tulevaisuuden oppimista ja tarjoaa koulutuksen tieto- ja tukipalveluja. Edu.fi on Opetushallituksen verkkopalvelu opettajille. Opetushallituksen sivustojen kautta löytyy useita mahdollisia verkostokumppaneita mm. virtuaalikoulut, järjestöjä ja julkisen sektorin toimijoita sekä käyntikohteita ja projekteja, joihin osallistua kesävän kehityksen edistämiseksi.

Mahdollisia valtakunnallisesti toimivia yhteistyökumppaneita

Linkkejä

Alueellisen ympäristökasvatuksen kehittämissuunnitelma

Kirjallisuutta

Kestävän kehityksen tulevaisuuden tarpeista on tehty julkaisu Kestävän kehityksen torille 2020 (pdf) (Tapio ym. 2007)

Katso myös Järjestöt

Siirry

<– Verkostoituminen

© 2020 A MarketPress.com Theme