Kansainvälisesti

Kansainvälisyyskasvatus on toimintaa, joka mm. ohjaa yksilökohtaiseen globaaliin vastuuseen ja yhteisölliseen maailmanlaajuiseen vastuuseen. Se auttaa hahmottamaan maapalloa luononresursseiltaan rajallisena kokonaisuutena.Erilaiset kansainvälisyyskasvatus -hankkeet kannustavat verkostoitumaan. Esimerkiksi Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen 2007-2009 -hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä globaalikasvatuksen laatua ja vaikuttavuutta.

Verkostoituminen kansainvälisesti tuo uusia ja laajempia näkökulmia ympäristökasvatukseen ja kestävän kehityksen kysymyksiin.

Kuva: Mahnalan Ympäristökoulu

Linkkejä

Verkostot ja globaali-oppiminen

Lisää tietoja kansainvälisistä verkostoista osoitteessa www.edu.fi/teemat/keke > Projektit

Kirjallisuutta

Kaivola & Monica Melén-Paaso 2007

Kivistö 2007

Kansainvälisyyskasvatus 2010 (pdf) (Opetusministeriön julkaisuja 2007)

Siirry

<– Verkostoituminen

© 2020 A MarketPress.com Theme