Paikallisesti

Paikallinen yhteistyö on ympäristökasvatuksen kehittämisen edellytys. Paikallistuntemus, vahva tietämys omasta kotiseudusta, sen luonto- ja kulttuuriympäristöstä, auttaa ymmärtämään paremmin ympäristöä ja yhteisöä, jossa eletään. Paikallisen verkostoitumisen tavoitteena on paitsi yhteistoiminnallisuus kestävän kehityksen edistämiseksi niin kehittämisideoiden ja uusien ratkaisujen kerääminen ja jakaminen.

Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston strategian (2006) (pdf) toimenpidetavoitteen mukaan (kehittämiskohde 10): Laajennetaan oppimismpäristöjä yhteiskuntaan kehittämällä paikallistasolla päivähoidon ja oppilaitosten sekä järjestöjen ja muiden toimijoiden välisiä yhteistyömalleja. Pyritään mahdollistamaan lasten, nuorten ja aikuisopiskelijoiden osallistuminen paikalliseen kehittämistoimintaan. Tavoitteena on, että vuonna 2014 kaikilla kouluilla ja oppilaitoksilla on toimivia yhteistyömuotoja koulun ulkopuolisen tahon kanssa.

Tukea koulujen ja oppilaitosten verkostoitumiseen ja oppimisympäristöjen laajentamiseen yhteiskuntaan antavat mm:

Paikallisen verkoston mahdollisia yhteistyötahoja päiväkodeille, kouluille ja muille oppilaitoksille

lampaita.jpg

Kuva: Mahnalan Ympäristökoulu

Kirjallisuutta

Kestävän elämäntavan oppiminen. Kestävä kehitys opetukseen, arkikäytäntöihin ja toimintakulttuuriin (pdf) (Loukola 2007)

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä (pdf) (Risku-Norja & Aaltonen 2007)

Siirry

<– Verkostoituminen

© 2020 A MarketPress.com Theme