Teorioita

Ympäristökasvatuksen käytännön toteuttamista helpottamaan on luotu useita erilaisia teoreettisia malleja. Näille malleille on tyypillistä se, että ne kokoavat yhteen ympäristökasvatuksen tavoitteet, ohjaavat käytännön toteuttamista ja siinä käytettäviä menetelmiä sekä helpottavat ympäristökasvatustyön suunnittelua ja arviointia. Mallien ympäristökasvatukselle asettamat tavoitteet ovat toisiinsa nähden hyvin samankaltaisia, mutta eri malleissa on havaittavissa erilaisia painotuksia ympäristökasvatuksen eri ulottuvuuksista.

Siirry

silta.jpg

Kuva: Milla Tuormaa

© 2020 A MarketPress.com Theme