Kestävän kehityksen kasvatukseen liittyviä ajattelutapoja

Nyky-yhteiskunnassa ihmiset ovat usein tietoisia kestävän kehityksen edistämiseen vaadittavista toimintatavoista, ja parhaassa tapauksessa myös asennoituvat ympäristöasioihin positiivisesti. Silti ympäristövastuullisuus ei aina ulotu käytännön toimintaan. Kestävään kehitykseen tähtäävän koulutuksen onnistumisen onkin todettu edellyttävän uusien ajattelutapojen omaksumista.

Australian hallitus on julkaissut viisiosaisen julkaisun (ARIES), jossa muun muassa esitellään viisi kestävän kehityksen koulutuksen osatekijää. Näitä ovat tulevaisuusajattelu, systeemiajattelu, kriittinen ajattelu, osallistuminen päätöksentekoon sekä verkostoituminen ja kumppanuus.

Aloita ajattelutapoihin tutustuminen tästä

pioni1.jpg

Kuva: Marjatta Värttö

<–

<– Teorioita

© 2020 A MarketPress.com Theme