Osallistuminen

Kestävän kehityksen koulutuksessa oppijoiden oma aktiivisuus ja osallistuminen on keskeistä. Osallistuminen voi olla passiivista tai aktiivista.

  • Passiivisella osallistumisella tarkoitetaan toimintaa, jossa ihmiset voivat ilmaista mielipiteitään, mutta heillä ei kuitenkaan ole valtaa varsinaisessa päätöksenteossa.

  • Aktiivisinta osallistumista on ihmisten oma-aloitteinen, ulkoisten instituutioiden näkemyksistä riippumaton toiminta olosuhteiden muuttamiseksi.

Parhaimmillaan osallistuminen tuottaa voimaantumisen ja valtautumisen tunteita. Ihmiset myös oppivat päätöksenteon ja ryhmätyöskentelyn taitoja sekä vastuun ottamista päätöksistään. Samalla he oppivat luottamaan omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa vaikuttaa. Lisäksi päätöksentekoon osallistuminen vahvistaa eri ryhmien välisiä suhteita, verkostoitumista ja vuorovaikutusta. Ryhmätyöskentelyn ja -keskustelun kautta osallistujat oppivat ymmärtämään paremmin myös omia uskomuksiaan ja mielipiteitään.

Kirjallisuutta

Tilbury & Cooke 2005

<–          –>

<– Kestävän kehityksen kasvatukseen liittyviä ajattelutapoja

© 2020 A MarketPress.com Theme