Systeemiajattelu

Systeemiajattelu on syntynyt vastauksena kokonaisvaltaisen ajattelun tarpeelle. Nykyisin on vallalla lokeroitunut ja erikoistunut ajattelu, joka estää usein näkemästä laajaa kuvaa ja suuria linjoja. Tällainen ajattelu on monin paikoin johtanut kestämättömään kehitykseen. Tätä ajattelutapaa haastamaan on noussut systeemiajattelu.

Systeemiajattelu auttaa näkemään ongelmien perimmäiset syyt, ja rohkaisee etsimään yhteyksiä asioiden välillä. Tavoitteena on “piilovaikutusten” löytäminen ja ennen kaikkea niiden olemassaolon tiedostaminen. Tärkeää on myös muutosprosessien ja niiden vaikutusten ymmärtäminen. Systeemiajattelussa on merkittävää integroituminen ja yhteistyöhön kannustaminen.

 Mitä uusia ajatuksia systeemiajattelu tarjoaa?

  • rohkaisee ajattelemaan monipuolisemmin ja monimutkaisemmin, etsimään yhteyksiä

  • antaa luvan subjektiivisuuteen

  • tärkeä merkitys nykymaailmassa, jossa tieteenalat yhä erikoistuneempia ja lokeroituneempia –> tarvitaan joku näkemään koko tilanne!

  • tavoitteena on ilmiöiden eroavaisuuksien sijaan löytää vuorovaikutussuhteita

Mitä systeemiajattelu tarjoaa ympäristökasvatukselle?

  • tärkeän näkökulman, jonka tulisi olla (ja onkin) yksi ympäristökasvatuksen peruspilareista

  • antaa luvan lapsenomaiseen uteliaisuuteen, ikuiseen kyselyikään 

suojarvi1.jpg

Kuva: Marjatta Värttö 

Kirjallisuutta

Tilbury & Cooke 2005

<–          –>

<– Kestävän kehityksen kasvatukseen liittyviä ajattelutapoja

© 2020 A MarketPress.com Theme