Tulevaisuusajattelu

Tulevaisuusajattelu tarjoaa apua lannistumisen ja voimattomuuden kokemuksiin, joita ympäristöasioiden parissa työskentelevät sekä kaikki ympäristötietoiset ihmiset usein kohtaavat. Tulevaisuusajattelu ei ole ajattelumallina uusi, vaan sitä on hyödynnetty laajalti muissakin yhteyksissä. Se kuitenkin sopii erityisen hyvin työkaluksi kestävän kehityksen edistämiseen esimerkiksi erilaisissa työyhteisöissä.

Tulevaisuusajattelussa hahmotellaan mielikuvaa toivotusta tulevaisuudesta ja keinoista sen saavuttamiseksi. Keskeisiä kysymyksiä ovat, minkälaiset ovat mahdolliset tulevaisuudet, mikä on toivottava tulevaisuus, sekä mikä on todennäköinen tulevaisuus. Tulevaisuusajattelun tavoitteena on yksilöiden voimaantuminen sekä positiivinen suhtautuminen omiin vaikutusmahdollisuuksiin.

jaakarhu.jpg

Kuva: www.ilmastoonhot.fi

Järkyttävien uhkakuvien maalailu saattaa pahimmassa tapauksessa lannistaa ja aiheuttaa voimattomuuden tunteita. WWF ja YleX käynnistivät vuonna 2007 “Ilmasto on hot” -kampanjan, jossa käytettiin huomiotaherättäviä kuvia.

Kirjallisuutta

Tilbury & Cooke 2005

–>

<– Kestävän kehityksen kasvatukseen liittyviä ajattelutapoja

© 2020 A MarketPress.com Theme