Verkostoituminen ja kumppanuus

Kestävän kehityksen kasvatuksen sisältöjen laajasta ja moniulotteisesta luonteesta johtuen vuorovaikutus prosessiin osallistujien kesken on tärkeää. Verkostot voivat olla joko virallisten tai epävirallisten tahojen muodostamia.

  • Virallisia verkostoja ovat esimerkiksi valtiovaltaa edustavat organisaatiot, joiden tavoitteita ovat muun muassa kansainvälisten velvoitteiden täyttäminen.

  • Epävirallisten tahojen muodostamia verkostoja ovat vapaaehtoiset järjestäytyneet verkostot, joissa voi kuitenkin toimia eri virallisuustason edustajia: esimerkiksi kansalaisjärjestöt, media, yritysmaailma, paikalliset yhteisöt.

Verkostoituminen ja kumppanuus mahdollistavat

  • Resurssien yhdistämisen

  • Visioiden jakamisen

  • Positiivisten onnistumisen kokemusten jakamisen

  • Tietojen ja taitojen kehittämisen

  • Oppimisen yhteistyökumppaneiden erilaisista näkemyksistä

 hamahakki2.jpg

Kuva: Minttu Paananen

Kirjallisuutta

Tilbury & Cooke 2005

<–

<– Kestävän kehityksen kasvatukseen liittyviä ajattelutapoja 

© 2020 A MarketPress.com Theme