Ympäristökasvatuksen opiskelijoiden omia näkemyksiä

Ympäristökasvatuksen aineopintoihin kuuluvan Kasvatus ja ympäristö -kurssin osallistujat esittivät keväällä 2007 omia näkemyksiään kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen keskeisimmistä seikoista ja tavoitteista. Näillä sivuilla julkaisemme esimerkkinä joitakin kyseisistä näkemyksistä.

Pohjana kurssilla laadituille näkemyksille käytettiin OKKA-säätiön (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) vuonna 2003 julkaisemaa raporttia ”Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit” sekä siitä vuonna 2006 päivitettyä, sovellettua versiota ”Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa” (pdf).

mukulaleinikkeja2.jpg

Kuva: Marjatta Värttö

Siirry

© 2020 A MarketPress.com Theme