Laura Savolaisen malli

lauranmalli80.JPG

Kuviota luetaan alhaalta ylöspäin. Se perustuu hyvin pitkälti Palmerin puumalliin, mutta ympäristökasvatuksen ulottuvuuksien painotuksia on jonkin verran muutettu. Kun Palmerin puumallissa kaikilla kolmella ympäristökasvatuksen ulottuvuudella on yhdenveroinen asema, tässä mallissa ympäristön aistiminen eli ympäristöherkkyys asetetaan selvästi tärkeimmäksi elementiksi.

Ympäristöherkkyys on pohjana sekä ympäristöä koskevien tietojen ymmärtämiselle, että voimaantumisen tunteelle. On kuitenkin huomattava, että ympäristöä on hassua aistia ilman tietoa ympäristöstä ja sen elementeistä. Siksi ympäristöherkkyys ja tieto ympäristöstä ovat samalla tasolla ja niitä tarvitaan tukemaan toinen toistaan.

Ympäristöherkkyydellä tarkoitetaan tässä mallissa oman elinympäristön jokapäiväistä aistimista ja havainnointia, ja ennen kaikkea aistimisen tiedostamista. Havaintojen ei tarvitse pohjautua jännittävälle luontoretkelle, vaan niitä pitää tehdä arkipäivän tilanteissa, ja ne saavat olla aivan ”tavallisiltakin” tuntuvia asioita. Kun havaintoja käsitellään ympäristöä koskevan tiedon valossa, syntyy ymmärrys ja toivottavasti myös kiinnostus ympäristön toimintoja sekä siinä vallitsevia vuorovaikutussuhteita kohtaan. Näiden suhteiden tiedostaminen auttaa pohtimaan ja arvioimaan omaa toimintaa ja sen vaikutuksia muihin ympäristön elementteihin.

Kiinnostus ympäristön toimintaa kohtaan voi syntyä myös pelkän tiedon pohjalta, mutta todellinen halu muuttaa omaa toimintaansa tarvitsee taustalleen myös ympäristöherkkyyttä.

<–

<– Ympäristökasvatuksen opiskelijoiden omia teoriamalleja

© 2020 A MarketPress.com Theme