Mahnalan malli

Mahnalan Ympäristökoulu on Pirkanmaalla Hämeenkyrön kunnassa toimiva perusopetuksen alakoulu (luokat 0-6). Koulu on toteuttanut ympäristökasvatusta 1990-luvulta lähtien ja kehittänyt toimintaansa ja kouluarkea kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen mukaisesti. Koulun toiminta tukeutuu tiiviiseen yhteistyöhön lähialueen muiden toimijoiden kanssa mm. perheet, maatilat, paikalliset yritykset, järjestöt ja eri alojen asiantuntijat.

Mahnalan Ympäristökoulun henkilökunta on vuosia kehittänyt kestävän kasvatuksen mallia, jossa koulun toimintakulttuuri on sidoksissa arjen ympäristövastuullisiin valintoihin ja oppilaat toteuttavat kestävän kehityksen mukaista kouluarkea. Malli rakentuu koulun toimintakulttuurin käyttöteoriaan ja pohjautuu maaseutulähtöisyyteen sekä tekemällä oppimiseen. Mallin perimmäisenä tarkoituksena on herättää lasten ja nuorten vastuu ympäristöstään. Heille annetaan osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä lisätään ympäristöön liittyviä kokemuksia, tietoja ja taitoja. Näitä tavoitteita tukee Palmerin puumalli. Joy A. Palmerin (1998) kehittämän mallin mukaan hyvään ympäristökasvatukseen kuuluu oppiminen ympäristössä, ympäristöstä ja toiminen ympäristön puolesta.

naakka2.jpg

Kuva: Mahnalan Ympäristökoulu

Lisätietoa 

Mahnalan Ympäristökoulu (www) 

Mahnalan mallilla -ympäristökasvatusta koulun arjessa 2006 (pdf) 

kansi1.jpg

–>

<– Ympäristökasvatuksen opiskelijoiden omia teoriamalleja

© 2020 A MarketPress.com Theme