Tuija Koski-Lammin malli

Tässä mallissa ympäristöllä tarkoitetaan ihmisten kokemaa ympäristöä, johon sisältyy kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet eli kulttuurinen, sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen ympäristö. Kestävä tulevaisuus edellyttää kaikkien näiden ulottuvuuksien samanaikaista huomioimista. Mallin taustalla on idea siitä, että jokaisen ympyrän sisällöt toteutuisivat tasavertaisesti ja jokainen vielä ympäristön kaikki ulottuvuudet huomioiden. Palmerin puumallin mukaisten pääotsikoiden alle on kirjattu tekijän mielestä siihen liittyviä keskeisimpiä sisältöjä.

tuijanmalli75.JPG

<–          –>

<– Ympäristökasvatuksen opiskelijoiden omia teoriamalleja

© 2020 A MarketPress.com Theme