Jerosen ja Kaikkosen talomalli

Eila Jeronen ja Marjatta Kaikkonen ovat luoneet ympäristökasvatuksen kokonaismallin, niin sanotun talomallin. Malli käsittää neljä ympäristökasvatukseen liittyvää ulottuvuutta, ja sitä voidaan käyttää ohjaavana mallina ympäristökasvatustyön suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Talomallin ulottuvuudet ovat:

  1. ympäristökasvatuksen tavoitteet,

  2. ymmärrys erilaisista ympäristö-käsitteen ulottuvuuksista,

  3. ympäristökasvatukseen soveltuvat menetelmät sekä

  4. arviointi

Näiden ulottuvuuksien perusteella Jeronen ja Kaikkonen määrittelevät ympäristökasvatuksen tavoitteiksi

  • ympäristöherkkyyden,

  • ympäristötiedon ja –tietoisuuden sekä

  • toimintakyvyn ja vastuullisuuden syntymisen ja lisääntymisen.

 

talomalli_puolikkailla_kehyksilla20.JPG
Kuvan lähde: Jeronen & Kaikkonen 2001. Kuvan muokkaus: Laura Savolainen.

 

1. Talomallin mukaan ympäristökasvatuksessa on syytä käyttää erilaisia painotuksia kasvatettavien ikätason mukaan. Lapsuudessa korostuu ympäristöherkkyyteen kasvattaminen, kun taas nuoruudessa ja aikuisuudessa painotetaan ympäristötietoisuuden lisäämistä sekä toimintakyvyn ja vastuullisen käyttäytymisen voimistumista.

2. Malli painottaa myös ympäristön kaikkien eri ulottuvuuksien sisällyttämistä ympäristökasvatukseen.

3. Menetelminä voidaan käyttää herkkyyskasvatusta, tiedekasvatusta ja arvokasvatusta, jälleen kasvatettavan ikätason mukaan.

4. Talomallin neljäs ulottuvuus käsittelee ympäristökasvatuksellisen toiminnan arviointia. Arvioitavaksi tulee Jerosen ja Kaikkosen mukaan alistaa niin menetelmät ja sisällöt, kuin osallistujien työskentely- ja toimintatavatkin.

Kirjallisuutta

Jeronen & Kaikkonen 2001

<– –>

<– Teorioita

© 2020 A MarketPress.com Theme