Osallistuminen ja vaikuttaminen

Miksi kannattaa vaikuttaa?

Yhteisiin asioihin vaikuttaminen voidaan nähdä jokaisen oikeutena ja velvollisuutena. Vaikuttamisen keinoja on useita ja vaikuttaa voi monilla tasoilla – omasta ystäväpiiristä tai asuinalueesta alkaen aina kunnan ja valtion tasoon asti.

Demokratia on kansanvaltaa ja sen keskeisenä ajatuksena on, että kansalaiset kertovat mielipiteensä ja vaikuttavat yhteisiin asioihin. Toimiva demokratia suorastaan vaatii, että kansa kommentoi päätöksiä ja päätettäväksi tulevia asioita sekä esittää aloitteita.

Kuntalaisen ja kansalaisen osallistumisoikeus ja vaikuttamisen mahdollisuudet on turvattu useissa laeissa. Suomalainen lainsäädäntö velvoittaa julkista hallintoa kansalaisten kuulemiseen. Sananvapaudesta, oikeudesta saada tietoja viranomaisen asiakirjoista sekä osallistumis- ja vaikuttamisoikeuksista säädetään perustuslaissa. Myös muussa lainsäädännössä (esim. nuorisolaki) säädetään kuulemisesta.

lumiukko1.jpg

Kuva: Jenni Heikkinen

 Miten voit vaikuttaa kunnassa?

Ääni vahvistuu ryhmässä

Kansalaisjärjestöjen toiminnan Suomessa turvaa kokoontumis- ja yhdistymisvapaus. Kansanliikkeen, kansalaisjärjestön ja puolueen mielipide kuuluu paremmin kuin yksittäisen ihmisen.

Yhdistystoiminnalla on pitkät perinteet ja keskeinen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhdistykset harjoittavat tärkeää yhteiskunnallista toimintaa, kuten yksittäisten kuntalaisten mielipiteiden välittämistä kunnan hallintoon. Yhdistykset voivat antaa lausuntoja sekä kannaottoja ja niitä kuullaan esimerkisi silloin, kun ministeriöt valmistelevat lainsäädäntöä. Seuraavassa on muutamia ryhmäksi järjestäytymisen muotoja:

Linkkejä

 <– Arjen valinnat ja vaikuttaminen

© 2020 A MarketPress.com Theme