Tutkimus

Meneillään olevia tutkimushankkeita:

MetrOP-tutkimushanke 2010 – 2019

Koulutuksen arviointikeskus on mukana keväällä 2010 käynnistyneessä laajassa MetrOP-tutkimushankkeessa, jossa seurataan yli 8 000 metropolialueen nuoren oppimisen ja hyvinvoinnin kehittymistä pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa nuoret olivat peruskoulun 7. luokalla ja seurannan kuluessa valtaosa heistä on siirtynyt toisen asteen opintoihin, joko lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Tutkimushanketta johtaa Tampereen yliopisto ja muita yhteistyökumppaneita ovat Helsingin yliopisto, Opetushallitus sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Lue lisää.

Oppimisvalmiuskoe ammatillisen koulutuksen harkinnanvaraisen haun tueksi

Koulutuksen arviointikeskus on kehittänyt tietokonepohjaisen adaptiivisen (opiskelijan taitotasoon mukautuvan) oppimisvalmiuskokeen ammatillisen koulutuksen harkinnanvaraisen haun tueksi. Kokeen tarkoituksena on siis tarjota hakijalle mahdollisuus näyttää oppimisvalmiutensa tilanteissa, joissa peruskoulun päättötodistus puuttuu tai se ei ole vertailukelpoinen. Adaptiivinen oppimisvalmiuskoe on ollut käytössä vuodesta 2016 lähtien. Lue lisää.

Digitaalisen oppimisen seurantatutkimus Vantaalla 2015 – 2018

Vantaan sivistysvirasto on tilannut vuosille 2015–2018 ajoittuvan Digitaalisen oppimisen seurantatutkimuksen (aiempi nimi ’Vantaan tablettitutkimus: Uutta iloa ja intoa oppimiseen’), jonka toteutamme. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa Vantaalle hankittujen digitaalisten laitteiden käyttöä esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen oppilaitoksissa ja tutkia tämän käytön yhteyttä oppimiseen ja motivaatioon.

PISA 2015 & 2018

Koulutuksen arviointikeskus on jälleen vahvasti mukana toteuttamassa OECD:n kansainvälistä PISA-tutkimusta Suomen osalta. Vastasimme PISA 2006:n toteuttamisesta itse ja nyt seuraavista kierroksista vastaamme yhdessä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa. PISA 2015:n ensitulokset julkaistiin joulukuussa 2016 ja kehitystyö PISA 2018:n kohdalla on jo käynnissä.

Päättyneitä tutkimushankkeita: