Tiedeviestintä

Tiedeviestinnän opintokokonaisuuus

Opintovaatimukset 2016-17 (20 op)

Tiedeviestinnän opintokokonaisuus muodostuu kahdesta 10 opintopisteen jaksosta. Ensimmäinen jakso (Tiede julkisuudessa ja yhteiskunnassa) koostuu luennoista ja tenteistä, toinen (Tiedeviestinnän harjoitus- ja analyysikurssit) painottuu käytännön harjoitteluun ja analyysiin. Jaksot koostuvat viiden opintopisteen kursseista. Opintokokonaisuus edellyttää yhteensä neljän kurssin suorittamista.

Pidätämme  oikeuden muutoksiin

Tiede julkisuudessa ja yhteiskunnassa (10 op)

Osaamistavoite ja sisältö: Jakson tavoitteena on antaa yleiskuva tieteen julkisuutta ja tiedeviestintää koskevasta tutkimuksesta sekä tiedejulkisuuden roolista yhteiskunnassa. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys tiedeviestinnän keskeisistä muodoista, tieteen ja median suhteista sekä keskeisten tiedeviestinnän instituutioiden toimintaperiaatteista.  Jakso koostuu kahden 5 op kurssin suorittamisesta

 

Communicating science and expertise (5op)

The course and workshop are part of science communication curriculum and they are open for all PhD students at the University of Helsinki.

Preregistration until 2.9. 2016. The number of participants is limited to 20. Participation in the first lecture and 80% of the course is required. This is an intensive course.

 

Objective and content: Why it is important for scientists to communicate their research and expertise to wider audiences? The lectures give an overview of science communication, changing media landscape and the relations between science and society. Lectures introduce students to the main theories, debates and concepts in the research of science communication. The workshops introduce the basic forms and tools for science communication. The students learn the principles of effective communication and improve their skills of communicating about their research by the means of practical exercises. The main focus in workshops is in the promotion of expertise through social media.

 

Lectures 10 h, Sep. 8–29, Thu 14–16* professor Esa Väliverronen   *except on Sep 15 at 14-17!

Workshop 10 h (Communicating science through social media) Oct. 6–20, Thu 14–17 Petro Poutanen

Course: Learning diary and essay (3 cr) Workshop: Participation in workshop + exercises (2 cr)

Participation in lectures, learning diary and essay (3 cr). Participation in the first lecture and 80% of the course is required.

Workshop, 10 h (Dr. Petro Poutanen)

Thu 6. – 20.10., 14–17

In the practical workshop participants prepare their personal science communication plan for the deliverance and development of their own research-related communication. In the workshops participants understand the idea and significance of social media presence for researchers. Workshops introduces a variety of researcher networking and branding tools, as well as give ideas for how to communicate effectively about one’s own research area in the context of online social media tools. during the workshops participants create their personal research communication plan and learn to present their researcher brand and research themes in an engaging way.

Participation in workshop + exercises (2 cr)

 

77305 Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt 5 op

Luentokurssi

Osaamistavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva keskeisistä suomalaisista tiedeviestinnän instituutioista (Yleisradio, Helsingin Sanomat, Tiede-lehti, Yliopisto-lehti, Tiedekeskus Heureka, Suomen Tietokirjailijat) ja niiden toimintaperiaatteista. Lisäksi tiedejulkisuuden aktiivit (Kari Enqvist, Tiina Raevaara, Teivo Teivainen) kertovat toiminnastaan. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on käsitys siitä, mitä tiedeviestinnän instituutiot ovat ja millaisille tavoitteille ja periaatteille tieteen julkisuus käytännössä perustuu.

Kurssi on avoin kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille. Sisällöstä tarkemmin:

Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt

Opettaja: Yliopistonlehtori Tuomo Mörä ja vierailevat luennoijat

Aika ja paikka : 17.1-28.2.17 klo 16-19

Suoritustapa: luennot 20h, oppimispäiväkirja ja essee.

Arviointi asteikolla 0-5.

Ilmoittautuminen weboodissa 8.12.16-17.1.17

77307 Tiedeviestintä ja tieteentutkimus 5 op

Verkkotentti

Osaamistavoite ja sisältö: Perehtyminen tiedeviestinnän ja tieteentutkimuksen lähtökohtiin ja keskeisiin kysymyksiin. Tentti antaa yleiskuvan tiedeviestinnän tutkimuksesta, tieteen asemasta yhteiskunnassa sekä tieteentutkimuksen peruslähtökohdista.

Tentaattori: Yliopistonlehtori Tuomo Mörä

Aika: Tentti järjestetään 1.10.16 ja 1.4.17. Ilmoittautuminen weboodissa alkaa 30 päivää ennen ja päättyy keskiviikkona 10 päivää ennen tenttiä.

Verkkotentin kysymykset liittyvät seuraaviin teoksiin:

Bucchi M & Trench B (eds.) (2008): Handbook of Public Communication of Science and Technology.

Holliman R & al. (eds.) (2009): Investigating Science Communication in the Information Age. Implications for Public Engagement and Popular Media.

Kiikeri M & Ylikoski P (2004): Tiede tutkimuskohteena: Filosofinen johdatus tieteentutkimukseen.

Väliverronen E (2007): Geenipuheen lupaus: Biotekniikan tarinat mediassa.

Arviointi: asteikolla 0-5

Tiedeviestinnän harjoitus- ja analyysikurssit (10 op)

Osaamistavoite ja sisältö: Jakson tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia tiedeviestinnässä ja antaa yleiskuva tiedeviestinnän käytännöistä. Jakso antaa perusvalmiuksia työskennellä tiedeviestintään liittyvissä tehtävissä esim. journalismissa, tiedeorganisaation viestinnässä ja näyttelytoiminnassa. Jakso koostuu kahden 5 op kurssin suorittamisesta.

Tiedejournalismi 5 op 

Harjoituskurssi

Osaamistavoite ja sisältö: Harjoituskurssin tavoitteena on antaa kuva siitä, miten tiedejuttuja tehdään sanomalehteen ja verkkoon. Kurssilla harjoitellaan tiedejuttujen tekemistä Helsingin Sanomien tiedetoimittajan opastuksella. Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys tiedejournalistin työstä ja kielenkäytöstä. Se antaa valmiuksia tuottaa tiedejournalismia ja tehdä tieteestä artikkeleita eri viestimiin. Kurssi on rajattu tiedeviestinnän opintokokonaisuuteen valituille.

Opettaja: Tiedetoimittaja Timo Paukku, Helsingin Sanomat.

Aika: Kaikille yhteiset tapaamiset 13.9 ja 29.11. klo 10-17. Henkilökohtaisen ohjauksen ajat sovitaan erikseen.

Paikka: Sanomatalo, Töölönlähdenkatu 2,

Suoritustapa: Luennot, harjoitustyöt, henkilökohtainen ohjaus.

Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautuminen weboodissa

Tiede sosiaalisessa mediassa 5 op 

Harjoituskurssi

Osaamistavoite ja sisältö: Harjoituskurssin tavoitteena on antaa yleiskuva sosiaalisen median mahdollisuuksista tieteen tunnetuksi tekemisessä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on peruskäsitys sosiaalisen median muodoista, käytännöistä, teknisistä ja eettisistä kysymyksistä. Sen aikana suunnitellaan ja toteutetaan henkilökohtainen tiedeviestintäprojekti sosiaalisessa mediassa. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti tiedeviestinnän opintokokonaisuuteen valituille.

Opettajat: VTM Salla Laaksonen ja  VTT Petro Poutanen.

Aika: 2.11.-14.12, keskiviikkoisin klo 16-19.

Paikka: K131 Aleksandria.

Suoritustapa: Luennot sekä yksilö- ja ryhmätyöt (20 t). Kurssi toteutetaan osittain verkossa.

Ilmoittautuminen weboodissa 13.-19.10.16

770274 Tutkimuksen popularisointi 5 op

Harjoituskurssi

Osaamistavoite ja sisältö: Harjoituskurssin tavoitteena on antaa kuva, miten tiedekeskus toimii. Opiskelijat osallistuvat ryhminä näyttelynsuunnitteluun ja tiedotusprojekteihin. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on käsitys tiedekeskuksen toiminnasta sekä valmiuksia tieteen popularisointiin. Kurssi on rajattu tiedeviestinnän opintokokonaisuuteen valituille.

Opettaja: Elämysjohtaja Mikko Myllykoski ja Heurekan näyttelysuunnittelijat

Suoritustapa: luennot ja harjoitukset

Aika: Yhteiset kokoontumiset tiedekeskus Heurekassa 9.2. klo 15-18, 16.3. klo 15-17 ja 27.4. klo 15-18. Muista tapaamisista sovitaan ryhmien kesken erikseen.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

770275 Tiede sähköisissä viestimissä 5 op

Analyysikurssi

Osaamistavoite ja sisältö: Analyysikurssin tavoitteena on antaa kuva, miten radion ja television tiedetoimitukset toimivat sekä analysoida erilaisten tiedeohjelmatyyppien sisältöjä. Kurssi järjestetään yhteistyössä Yleisradion kanssa ja sen lopussa pidetään workshop ohjelmien tekijöiden kanssa. Kurssi on rajattu tiedeviestinnän opintokokonaisuuteen valituille.

Suoritustapa: kontaktiopetus, harjoitustehtävät, workshop.

Opettaja: Yliopistonlehtori Tuomo Mörä

Aika: Yhteiset kokoontumiset: 31.1. klo 16-19 (Fabianink. 33 sali 12), 21.3. klo 16-18 (Unionink. 37 huone 1093), 25.4. klo 16-18 (Unionink. 37 huone 1093), 4.5. klo 14-16 (Yleisradio). Lisäksi ryhmät kokoontuvat erikseen sovittuina aikoina.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

 

Lisätietoja opintokokonaisuudesta:

Tuomo Mörä 0294124842

tuomo.mora@helsinki.fi

© 2017 A MarketPress.com Theme