TVT koulun arjessa

Mitkä ovat tasa-arvoisen tieto- ja viestintätekniikan käytön edellytykset Suomen kouluissa?  Nyt kehitetään tulevaisuuden koulun toimintamalleja, jotta suomalaisilla lapsilla ja nuorilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet harjoittaa tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja ja saada työelämän edellyttämiä valmiuksia.

Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa on liikenne- ja viestintäministeriön koordinoima kehittämishanke, joka toteutetaan yhteistyönä opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja elinkeinoelämän kanssa. Koulujen kehittämishankkeisiin liittyy tieteellistä tutkimusta ja kansainvälistä verkostoitumista. Hanke tekee läheistä yhteistyötä Opetusteknologia koulun arjessa (OPTEK) -hankkeen kanssa, jossa kehitetään uusia ratkaisuja ja malleja tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median hyödyntämiseen kouluissa.

Yhteisessä visiossa Suomi nousee kansainväliseen kärkeen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. Tulevaisuuden koulu on viestinnällinen yhteisö, jossa sähköisen median monipuolinen käyttö on luonteva osa arkea. Tavoitteisiin kuuluvat innovatiivisten toimintamallien luominen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseksi opetuksessa ja opiskelussa sekä uuden tiedon tuottaminen opetuksen kehttämiseksi, päätöksenteon perustaksi ja liiketoiminnan edistämiseksi. Ideana on levittää syntyneitä hyviä toimintatapoja, pedagogisia malleja, rakenteita ja teknisiä ratkaisuja kansallisesti ja kansainvälisesti.

Hankkeeseen on valittu eri puolilta Suomea 12 kouluhanketta. Hankkeessa mukana olevat kunnat ovat Espoo, Helsinki, Kauniainen, Lappeenranta, Larsmo, Oulu, Punkalaidun, Riihimäki, Rovaniemi, Ruovesi, Tampere ja Turku.

Hankkeen kehittämisalueet liittyvät:

tvt-logo

  1. Koulujen infrastruktuuriin, laitetekniikkaan ja ohjelmistoihin
  2. Oppimisympäristöjen suunnitteluun ja toteuttamiseen
  3. Sisällöntuotantoon ja oppimateriaaleihin
  4. Koulun toimintakulttuurin kehittämiseen
  5. Koulujen ja yritysten yhteistyömalleihin

Information av projektet på svenska

Information about the project in English

TVT koulun arjessa -hankkeen ohjausryhmä

Puheenjohtaja

Timo Lankinen, pääjohtaja, Opetushallitus

Jäsenet

Elias Aarnio, johtaja, Suomen Open Source -keskus COSS
Eppie Eloranta, toiminnanjohtaja, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Päivi Häkkinen, professori, Jyväskylän yliopisto
Ari Ketola, toimitusjohtaja, Context Learning Oy
Ari Koskinen, johtaja, Hewlett Packard Oy
Jyrki Koskinen, University Relations Manager, Oy IBM Ab
Tapio Kujala, osaamiskeskuksen päällikkö, Yleisradio Oy
Mikko Laine, johtaja, Sanoma-WSOY Oy
Merja Lehtonen, kehittämispäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö
Kirsti Lonka, professori, Helsingin yliopisto
Aimo Maanavilja, Research Fellow, Elisa Oyj
Marianna Nieminen, Partners in Learning Manager, Microsoft Oy
Aulis Pitkälä, sivistystoimen johtaja, Espoon kaupunki
Eric Rousselle, toimitusjohtaja, Discendum Oy
Riitta Sarras, erityisasiantuntija, Opetusalan ammattijärjestö OAJ
Risto Setälä, toimialajohtaja, Tekes
Kurt Torsell, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Arto Tuominen, toimitusjohtaja, Täsmätelevisio Oy
Riitta Vänskä, Senior Manager, Nokia Oyj

Sihteerit

Kaisa Vähähyyppä, opetusneuvos, Opetushallitus
Aleksandra Partanen, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö

TVT koulun arjessa -hankkeen työvaliokunta

Puheenjohtaja

Timo Lankinen, pääjohtaja, OpetushallitusArjentietoyhteiskunta

Varapuheenjohtaja

Aleksandra Partanen, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 09 160 28671

Jäsenet

Kaisa Vähähyyppä, opetusneuvos, Opetushallitus, p. 040 348 7702
Merja Lehtonen,  kehittämispäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö

Erityisasiantuntijan roolissa projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, Helsingin yliopisto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *