Tervetuloa

Suomen tietoyhteiskuntapolitiikan yhtenä tavoitteena vuosille 2007—2011 on tieto- ja viestintätekniikan, tietoverkkojen ja sähköisen median palveluiden opetuskäytön edistäminen ja kehittäminen. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö yhteiskunnassa on lisääntynyt voimakkaasti lyhyessä ajassa. Suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyky perustuu osaamiseen ja työelämä tarvitsee tieto- ja viestintätekniikan osaamista kaikilla aloilla.

Perusopetuksen tehtävä on antaa oppilaille mahdollisuus monipuoliseen kasvuun ja oppimiseen. Lisäksi sen tulee tukea itsetunnon kehittymistä, jotta oppilas voi hankkia tarvitsemiaan tietoja ja taitoja ja saada näin valmiudet jatko-opintoihin. Perusopetuksen avulla kehitetään myös yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Opettajan tehtävänä on ohjata oppilaita tiedon ja ympäröivän maailman jäsentämisessä.

Yhteiskunta asettaa niin opettajille kuin oppilaille uusia haasteita ja osaamistarpeita; tieto- ja viestintätekniikan hallinnasta on tullut viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävä perustaito. Opetuksen laatuun vaikuttaa sosiaalisen vuorovaikutuksen lisäksi fyysinen tila sekä virtuaaliset ja verkottuneet opiskelu- ja oppimisympäristöt, joissa opetus tapahtuu. Tavoitteellinen opiskeluympäristö vaikuttaa positiivisesti oppilaiden ja opettajien tunteisiin, kokemuksiin ja ajatuksiin. Se kohentaa vuorovaikutuksen määrää ja luonnetta ja parantaa näin oppimisen laatua.

Koko kouluyhteisöltä edellytetään nyky-yhteiskunnassa monipuolista medialukutaitoa ja kykyä ottaa tieto- ja viestintätekniset välineet laajalti osaksi työskentelyä. Näihin taitoihin sisältyvät mm. luova ajattelu, yhteistyötaidot, tiedon hankinta-, hallinta- ja käsittelytaidot, sosiaaliset taidot ja myönteinen asenne oppimiseen.

tvt-logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *