21st Century Teacher, Opettaja nyt ja tulevaisuudessa -tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä tutkii opettajantyön muuttuvaa luonnetta ja tutkimuspainotteista opettajankoulutusta. Tutkimusryhmän fokus on opettajaksi kehittymisessä, eli opettajan pedagogisessa ajattelussa, käyttöteorioissa, identiteetissä, reflektiossa ja ammatillisessa kehittymisessä. Työelämäyhteydet erityisesti opetusharjoittelun ja ohjaajakoulutuksen kohtaamispintana ovat myös tarkastelussa. Opettajankoulutuksen kohdalla myös opettajankouluttajat ovat  ryhmän tutkimuskohteina ja tältä osin ryhmä osallistuu opettajankoulutuksen kehittämisen valtakunnalliseen hankkeeseen.

Erityisenä tutkimuksen alana on mediakasvatus. Sitä lähestytään eri ikäkausien näkökulmista samoin kuin tarkastellaan niin oppilaiden, opettajien kuin opettajaksi opiskelevien ja koulun mediakasvatuksellisia kysymyksiä.

Tutkimusryhmään kuuluvat:
Dosentti, vastuullinen tutkija Reijo Byman
Dosentti, vastuullinen tutkija Riitta Jyrhämä
Dosentti Katriina Maaranen
Dosentti Sara Sintonen
KM Marja-Leena Bilund
KT Olli Vesterinen (DIAK)
Dosentti, vastuullinen tutkija Heikki Kynäslahti, tutkimusryhmän johtaja

The research group investigates the professional characteristics of a teacher’s work and the change in it.  Research-based teacher education is also in the focus of the group. The research group is interested in teacher’s pedagogical thinking, practical theories, professional identity and development as well as reflection. A special field of teacher education is student teachers’ practical training, which forms partnerships between schools and the university. Supervision of the practicum is also one of the research interests of this group. The research group participates in a national development project funded by the Ministry of Education, in which teacher educators’ professional development is in the foci.

Media education is one of the special research fields of this group. The focus is on media educational questions of children, pupils, students as well as teacher educators.

Members:
Associate Professor, Principal Investigator Reijo Byman
Associate Professor, Principal Investigator Riitta Jyrhämä
Associate Professor Katriina Maaranen
Associate Professor Sara Sintonen
MEd Marja-Leena Bilund
PhD Olli Vesterinen (DIAK)
Associate Professor, Principal Investigator Heikki Kynäslahti, Director of the Research Group